Кмет и ръководство

 • Кмет

  Кмет

  Инж. Сунай Хасан Халил е роден на 23 май 1973 г. в Момчилград. Завършил е Техническия  университет в Габрово (1992-1997), инженер, магистър "Електротехника и електроенергетика", специализация "Електрообзавеждане".

  През 2001-2002 г. бил социален работник в Дирекция "Социално подпомагане" – Момчилград. След това има кратък стаж в „Бюро по труда" – Момчилград.

  От 2003 г. до 2015 г. ръководи разпоредителния орган на Момчилград.

  От 2012 г. зам.-председател на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България.

  От 2005 г. до момента - член на Управителния съвет на Национална асоциация на председателите на общински съвети в Република България (УС на НАПОС в Република България).

  Женен, с две деца.

 • Заместник-кметове

  erolЕРОЛ МЕХМЕД

  Заместник-кмет на Община Момчилград

  Образование, култура, здравеопазване, социални дейности, туризъм, спорт и младежки дейности.

   

  Дата и място на раждане:
  17 април 1973 г. в гр.Момчилград

  Образование:
  1994 г. – 1999 г. – ПУ „Паисий Хилендарски” – гр.Пловдив

  Степен на образование:
  Магистър „Български език и история”

  1992 г. – 1993 г. – Военна служба

  Трудов стаж:

  От 2015 г. – Заместник-кмет на община Момчилград
  2003г. – 2014 г. – Заместник-кмет на община Момчилград (с ресор „Образование, култура, здравеопазване, социални дейности, туризъм, спорт и младежки дейности)
  2001 г. – 2003 г. – Началник-отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване” към Община Момчилград
  2000 г. – 2001 г. – Началник-отдел „Вътрешно-административно, стопанско и информационно обслужване и технологии” към Община Момчилград
  2000 г. - Главен експерт „Връзки с обществеността” към Община Момчилград

  - Завеждащ културни дейности към НЧ ”Нов Живот” – Момчилград

  Други дейности:

  2003 г. – 2014 г.

  - Председател на МКБППМН към Община Момчилград
  - Член на комисията по заетост към Областния съвет за регионално развитие - Област Кърджали

  - Представител на община Момчилград в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД - Кърджали

  2004 г. – 2014 г.

  - Председател на Общинската епизоотична комисия;
  - Председател на комисията по обществен ред и сигурност;

  2004 г. – 2005 г. Председател на Съвета за сътрудничество към Дирекция „Бюро по труда” –Момчилград

  ІІ – ІІІ 2005 г. Избран с решение на Общински съвет – Момчилград за ВрИД Кмет на община Момчилград преди частични местни избори.

  2006 г. – 2014 г. Председател на Консултативния съвет по въпросите на туризма в Община Момчилград

  ІХ – ХІ 2007 г. - Избран с решение на Общински съвет – Момчилград за ВрИД Кмет на община Момчилград преди местни избори

  2007 г. – 2008 г. - Координатор по проект „Татул – Светилището на Орфей” по Програма ФАР – ТГС България – Гърция

  2009 г. – 2014 г. Председател на Комисията за закрила на детето

  2010 г. – 2014 г. Член на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси при Областен управител на област с административен център Кърджали

  2011 г. – 2014 г. Председател на Обществения съвет за социално подпомагане

  2012 г. – 2013 г. Ръководител на проект „Не сме различни” по ОП „Развитие на човешките ресурси” (схема „Подпомагане на обучението на деца със специални образователни потребности”)

  От 2012 г. Заместник-председател на ОбС на Българския червен кръст

  2012 г. – 2014 г. Ръководител на проект „Източният свят на Родопа планина” по ОП „Регионално развитие” (схема „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”)

  2014 г. Представител на община Момчилград в комисията за изработване на областна здравна карта на област Кърджали


  sevdalinИНЖ.СЕВДАЛИН ОГНЯНОВ

  Заместник-кмет на Община Момчилград

  Строителство, екология, чистота, еврофондове

   

  Дата и място на раждане: 30.03.1968г., с.Кирково, общ.Кирково, обл.Кърджали

  Образование:

  Средно: 1983-1987г. Техникум по строителство „Христо Смирненски” гр.Кърджали,специалност „Строителство и архитектура”

  Висше: 1987-1992г. ВВИСУ -  гр.София, специалност: „Промишлено и гражданско строителство”

  Квалификация: Строителен инженер по промишлено и гражданско строителство

  Курсове:
  -„Европейска интеграция и управление на проекти по структурните фондове на ЕС” гр.Солун, Гърция;
  -Европейски програми: „Регионално развитие”, „Околна среда”, „Политики на европейското законодателство” – гр.Кавала, Гърция

  Трудова дейност:
  1993-2005г. – н-к отдел „Строителство” в Регионален граничен сектор гр.Момчилград
  2005-2008г. – зам.-кмет в общинска администрация Момчилград

   


  mehmedИНЖ. МЕХМЕД  ФАХРИ  МЕХМЕД

  Заместник-кмет на Община Момчилград

  Икономически дейности и управление на общинската собственост

   

   

  Дата и място на раждане:

  22 март 1980 г. в гр.Момчилград

  Образование:
  1998 г. – 2004 г. – Технически университет” – гр. Габрово, специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане”

  Степен на образование:
  Магистър;
  Трудов стаж:
  2012 г. до момента – зам.-кмет на община Момчилград;
  2004 г. – 2012 г. – гл. експерт „Транспорт, търговия и ел.инсталации” в общинска администрация -Момчилград;
  2003 г. – 2004 г. – работи в „Капитан дядо Никола” АД – гр. Габрово

 • Секретар на община

  инж. Бахатдин Юсуфов Ахмедов

  Секретар на Община Момчилград

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос   

За контакти

гр. Момчилград,

ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

03631/ 6051; 03631/7841; 03631/7849

Горещ телефон

03631/6527; 03631/7019; 03631/7865