Образование

Училищна мрежа

Община Момчилград разполага с училищна мрежа от учебни и детски заведения, и обслужващи звена, която е оптимална за потребностите на населението на общината.

През учебната 2016/2017 г. на територията на община Момчилград функционират осем учебни заведения, в които се обучават 1325 ученика, разпределени в 84 паралелки от I-ви до XII клас; седем ДГ-та, които се посещават от 407 деца на възраст от 3 до 7 години; една детска ясла, която работи с 55 деца на възраст до 3 години и едно обслужващо звено – ЦПЛР - ОДК.

Функциониращите училища, детски градини и обслужващо звено на територията на общината са следните:

I. Учебни заведения:

1.      Една професионална гимназия:

·         ПГ по ТХВП „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Момчилград;

2.      Две средни училища:

·         СУ „Н. Й. Вапцаров”, гр. Момчилград;

·         Духовно училище, гр. Момчилград

3.      Пет основни училища:

·         ОУ „Д-р Петър Берон”, гр. Момчилград;

·         ОУ „Н. Й. Вапцаров”, с. Груево;

·         ОУ „Васил Левски”, с. Равен;

·         ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Нановица;

·         ОУ „Н. Й. Вапцаров”, с. Звездел;

II. Детски заведения:

1.   Седем ДГ - та:

·         ДГ „Здравец”, гр. Момчилград;

·         ДГ „Зорница”, гр. Момчилград;

·         ДГ „Щастливо детство”, гр. Момчилград;

·         ДГ „Слънце”, с. Груево;

·         ДГ „Щастливо детство ”, с. Звездел;

·         ДГ „Букет”, с. Равен;

·         ДГ „Пролет”, с. Нановица;

2.   Една детска ясла:

·         Детска ясла „Трети март”, гр. Момчилград;

III. Обслужващо звено:

1.      Център за подкрепа за личностно развитие - Общински детски комплекс /ЦПЛР - ОДК/, гр. Момчилград;

Професионалната гимназия е на финансова издръжка към Министерството на образованието и науката, т.е. тя е държавна. Духовното училище e частно и се финансира от спонсори, а останалите училища, детски градини и обслужващо звено се финансират чрез бюджета на община Момчилград.

През 2008 г. в град Момчилград е открит Дневен център за деца с увреждания „Дъга”. Разкрит е като делегирана държавна дейност със Заповед № РД 01-250/20.02.2008 г. на Изпълнителния директор на Агенция „Социално подпомагане”. Капацитетът на центъра е 24 деца на възраст от 3 до 18 години. На децата в центъра се предоставят психологични, логопедични, рехабилитационни, образователни и социални услуги, организация на свободното време, семейно консултиране и подкрепа. Екипът, предоставящ социални услуги включва следните специалисти – социален работник, рехабилитатор, възпитатели, логопед, психолог, трудотерапевт, медицинска сестра и обслужващ персонал. Осигурен е транспорт за децата от община Момчилград.

През 2012 г. в град Момчилград е открит Център за обществена подкрепа /ЦОП/. Разкрит е като делегирана държавна дейност със Заповед № РА 01-148/10.02.2012 г. на Изпълнителния директор на Агенция „Социално подпомагане”. Капацитетът на центъра е 35 деца. В центъра се предоставят комплекс от социални услуги в общността, с цел осигуряване на ефективен достъп на високо рискови общности до всички предлагани форми на съдействие и подкрепа, осъществяване на превантивни дейности сред децата и семействата и ангажиране на широката общественост при реализиране на услугите и дейностите по закрила на детето. Екипът включва следните специалисти – социални работници, педагог, специален педагог, психолог и обслужващ персонал.

През 2014 г. в град  Момчилград по проект на ОП „РЧР“  е разкрит Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/. От месец ноември 2015 г. центъра действа като държавно делегирана дейност с капацитет 14 деца и младежи. Предоставя комплекс от социални услуги, като за всяко дете е осигурена индивидуална грижа и подкрепа, основани на професионалната оценка на нуждите и анализ на ресурсите от квалифициран и обучен персонал.

 

В сферата на образованието на територията на община Момчилград работят 303 работници и служители, от които 215 учители, 9 медицински специалисти, а останалите са обслужващ персонал.

 

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос   

За контакти

гр. Момчилград,

ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

03631/ 6051; 03631/7841; 03631/7849

Горещ телефон

03631/6527; 03631/7019; 03631/7865