Регистрация на сгради в режим на етажна собственост

Етажна собственост

Във връзка с приложението на Закона за управлението на етажната собственост е необходимо всички собственици на сгради в режим на етажна собственост да проведат Общо събрание, на което да се разгледат следните важни въпроси: 

1. Избор на управител или управителен съвет
2. Избор на контрольор
3. Приемане на правилник за вътрешния ред
4. Изготвяне на книга на собствениците

След избирането на Управителния съвет се подава заявление в община Момчилград в Центъра за информацинно обслужване на гражданите. Към заявлението се прилага заверено копие от протокола от Общото събрание, както и книгата на собствениците за заверка.

Кметът на Община Момчилград изказва благодарност на всички собственици на самостоятелни обекти, които проведоха своите събрания, избраха формата и органите на управление в етажната си собственост.
Кметът на Община Момчилград благодари и на всички Председатели на управителни съвети /Управители на сгради/ входове в режим на етажна собственост, които полагат усилия за прилагане на законовите норми.

Всички необходими нормативни документи може да намерите тук:

Документ

Изтегли

1.

Примерен правилник за вътрешен ред в етажната собственост

clip_image002

2.

Образец на книга на собствениците и Указания

clip_image002[1]

3.

Образец на заявление за вписване на сградата/входа/ в регистъра

clip_image002[2]

Списък на управителите на етажни собствености, регистрирани по Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС)

Форма на управление

Управител

Заявление №

Заявление дата

Общо събрание

Бедри Бекир Бекир

9400 -3241

19.07.2013 г.

Общо събрание

Себахтин Мюмюн Садък

9400-2717

18.06.2013 г.

Общо събрание

Еркан Мюмюн Али

9400-1260

27.03.2013 г.

Общо събрание

Атанас Пламенов Арабаджиев

9400-3971

30.10.2012г.

Общо събрание

Татяна Георгева Христова

9400-2129

07.6.2012 г.

Общо събрание

Фахми  Халил Али

9400-932

23.3.2012 г.

Общо събрание

Неше Феим Али

9400-1013

28.3.2012 г.

Общо събрание

Салимали Салим Юсеин

9400-930

23.3.2012 г.

Общо събрание

Шукри Исмаил Исмаил

9400-1168

06.4.2012 г.

Общо събрание

Селятдин Мюмюн Юсеин

9400-956

26.3.2012 г.

Общо събрание

Минчо Росенов Гигьов

9400-846

20.3.2012 г.

Общо събрание

Мюмюн Ахмед Мустафа

9400-774

14.3.2012 г.

Общо събрание

Кънчо Денев Желев

9400-775

14.3.2012 г.

Общо събрание

Ани Албертова Башева

9400-764

13.3.2012 г.

Общо събрание

Асен Валентинов Ямалиев

9400-429

12.3.2012 г.

Общо събрание

Зехра Назим Али

9400-744

12.3.2012 г.

Общо събрание

Селвер Мустафа Али

9400-734

12.3.2012 г.

Общо събрание

Славчо Митков Филипов

9400-733

12.3.2012 г.

Общо събрание

Сайме Иляз Бекир

9400-732

12.3.2012 г.

Общо събрание

Юлия Асенова Алендарова

9400-743

12.3.2012 г.

Общо събрание

Кемал Мюмюн Мустафа

9400-726

12.3.2012 г.

Общо събрание

Фаим Мухарем Байрам

9400-723

09.3.2012 г.

Общо събрание

Юркюш Ахмед Муса

9400-724

12.3.2012 г.

Общо събрание

Иван Огнянов Золев

9400-725

12.3.2012 г.

Общо събрание

Симо Симеонов Симеонов

9400-722

09.3.2012 г.

Общо събрание

Нури Ахмедов Мустафов

9400-699

08.3.2012 г.

Общо събрание

Севдалин Младенов Огнянов

9400-714

09.3.2012 г.

Общо събрание

Ясен Аврамов Аврамов

9400-707

09.3.2012 г.

Общо събрание

Фикри Якуб Еллез

9400-684

07.3.2012 г.

Общо събрание

Здравко Русинов Стефанов

9400-706

09.3.2012 г.

Общо събрание

Нурджихан Юзеир Хафъз

9400-711

09.3.2012 г.

Общо събрание

Хюсеин Зекри Халибрям

9400-708

09.3.2012 г.

Общо събрание

Светослав Евелинов Ханков

9400-705

09.3.2012 г.

Общо събрание

Николай Йосифов Боев

9400-710

09.3.2012 г.

Общо събрание

Дончо Христов Колев

9400-709

09.3.2012 г.

Общо събрание

Адем Мюмюн Мехмед

9400-3679

27.12.2011 г.

Общо събрание

Йълмаз Алиосман Осман

9400-3522

14.12.2011 г.

Общо събрание

Шенол Зекерие Исмаил

9400-2569

08.9.2011 г.

Общо събрание

Иван Райчев Топалов

9400-2402

16.8.2011 г.

Общо събрание

Владимир Димитров Каменов

9400-2121

15.7.2011 г.

Общо събрание

Антоанета Маринова Юрукова

9400-2120

15.7.2011 г.

Общо събрание

Райна Чавдарова Захариева

9400-2228

27.7.2011 г.

Общо събрание

Мехмед Шевкет Исмаил

9400-1947

30.6.2011 г.

Общо събрание

Есма Хайретин Али

9400-1839

15.6.2011 г.

Общо събрание

Огнян Йосифов Петров

9400-1548

17.5.2011 г.

Общо събрание

Юлиян Насков Чернев

9400-1502

13.5.2011 г.

Общо събрание

Коста Иванов Иванов

9400-1432

09.5.2011 г.

Общо събрание

Розалия Иванова Кискинова

9400-1226

19.4.2011 г.

Общо събрание

Асен Красимиров Асенов

9400-1225

19.4.2011 г.

Общо събрание

Росен Каменов Суров

9400-1165

14.4.2011 г.

Общо събрание

Себахтин Мюмюн Садък

9400-979

30.3.2011 г.

Общо събрание

Кадир Юсуф Дурмаз

9400-937

28.3.2011 г.

Общо събрание

Бисер Стаменов Тихов

9400-899

24.3.2011 г.

Общо събрание

Сабри Бекир Мехмед

9400-341

26.1.2011 г.

Общо събрание

Рафие Али Юсеин

9400-321

25.1.2011 г.

Общо събрание

Ремзи Мехмедали Хюсеин

9400-532

10.2.2011 г.

Общо събрание

Мария Райчева Енчева

9400-571

16.2.2011 г.

Общо събрание

Петра Димитрова Стефанова

9400-570

16.2.2011 г.

Общо събрание

Апти Кяшиф Кяшиф

9400-534

10.2.2011 г.

Общо събрание

Радослав Митев Гюдюлев

9400-262

20.1.2011 г.

Общо събрание

Йовчо Милков Годуманов

9400-215

17.1.2011 г.

Общо събрание

Гюнер Салиф Юмер

9400-189

17.1.2011 г.

Общо събрание

Хасансабри Раиф Юсеин

9400-19

04.1.2011 г.

Общо събрание

Петя Димова Караделкова

9400-3398

30.12.2010 г.

Общо събрание

Зекри Саид Халибрям

9400-3394

29.12.2010 г.

Общо събрание

Симеон Крумов Баковски

9400-3381

29.12.2010 г.

Общо събрание

Сами Яшар Алосман

9400-3382

29.12.2010 г.

Общо събрание

Валентин Стоянов Пашов

9400-3383

29.12.2010 г.

Общо събрание

Юксел Юсуф Моллахасан

9400-3384

29.12.2010 г.

Общо събрание

Мюмюн Салиибрахим Халиибрахим

9400-3385

29.12.2010 г.

Общо събрание

Камбер Осман Камбер

9400-3386

29.12.2010 г.

Общо събрание

Ренета Руменова Топчиева

9400-3388

29.12.2010 г.

Общо събрание

Румен Александров Маджаров

9400-3389

29.12.2010 г.

Общо събрание

Раим Реджеб Ахмед

9400-3390

29.12.2010 г.

Общо събрание

Касим Али Емин

9400-3391

29.12.2010 г.

Общо събрание

Йордан Емилов Кючюков

9400-3355

28.12.2010 г.

Общо събрание

Цвятко Бисеров Чакъров

9400-3354

28.12.2010 г.

Общо събрание

Захари Митков Стойков

9400-3340

23.12.2010 г.

Общо събрание

Шабан Шабан Рахман

9400-3343

23.12.2010 г.

Общо събрание

Елена Станимирова Иванчева

9400-3322

22.12.2010 г.

Общо събрание

Салиха Ниязи Ахмед

9400-2839

22.11.2010 г.

Общо събрание

Любомир Славчев Делчев

9400-3290

20.12.2010 г.

Общо събрание

Бисер Асенов Тюрдиев

9400-3219

20.12.2010 г.

Общо събрание

Мария Андонова Станкова

9400-3213

17.12.2010 г.

Общо събрание

Иван Трендафилов Къров

9400-3184

14.12.2010 г.

Общо събрание

Енвер Насуф Халил

9400-2054

19.8.2010 г.

Общо събрание

Сейдахмед Бирсен Хасан

9400-1667

12.7.2010 г.

Общо събрание

Лидия Методиева Иванова

9400-3198

15.12.2010 г.

Общо събрание

Емил Радков Кючюков

9400-2469

21.10.2010 г.

Общо събрание

Сейдахмед Ахмед Авкат

9400-2355

10.5.2010 г.

Общо събрание

Атанас Емилов Генин

9400-2339

10.1.2010 г.

Общо събрание

Златка Иванова Алексова

9400-1608

05.7.2010 г.

Общо събрание

Севда Иванова Драгнева

9400-3034

12.3.2010 г.

Общо събрание

Митра Любенова Папазова

9400-1583

30.6.2010 г.

Общо събрание

Митко Цанков Асенов

9400-2577

11.2.2010 г.

 

 

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос