Община Момчилград - Отчети

АРХИВ - Публични регистри и отчети до края на 2016г.

 

 Всички публични регистри и отчети до края на 2015г. може да откриете в АРХИВ.

Публични регистри и отчети

 

Финанси 2021

МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ 2021

МесецОтчет  за  касовото изпълнение  на бюджетаOтчет за средства от ЕС на бенефициенти на КСФ към НФОтчет за чужди средстваОтчет за други средства от ЕС /СЕС-ДЕС/Отчети за средства от ЕС от РА към ДФ "Земеделие"
януари  xlsОтчет16.02.2021 г.  xlsОтчет16.02.2021 г.  xlsОтчет16.02.2021 г.  xlsОтчет16.02.2021 г.  xlsОтчет16.02.2021 г.
февруари  xlsОтчет17.03.2021 г. xlsОтчет17.03.2021 г.   xlsОтчет17.03.2021 г.  xlsОтчет17.03.2021 г.  xlsОтчет17.03.2021 г.
март xlsOтчет13.04.2021 г. xlsOтчет13.04.2021 г. xlsOтчет13.04.2021 г. xlsOтчет13.04.2021 г. xlsOтчет13.04.2021 г.
април xlsOтчет17.05.2021 г. xlsOтчет17.05.2021 г. xlsOтчет17.05.2021 г. xlsOтчет17.05.2021 г. xlsOтчет17.05.2021 г.
май xlsOтчет16.06.2021 г.  xlsOтчет 16.06.2021 г. xlsОтчет 16.06.2021 г. xlsОтчет16.06.2021 г. xlsОтчет16.06.2021 г.
юни  xlsОтчет 13.07.2021 г.  xlsОтчет13.07.2021 г.  xlsОтчет13.07.2021 г.  xlsОтчет13.07.2021 г. xlsОтчет13.07.2021 г.
юли  xlsОтчет17.08.2021 г.  xlsОтчет17.08.2021 г.  xlsОтчет17.08.2021 г.  xlsОтчет17.08.2021 г.  xlsОтчет17.08.2021 г.
август xlsOтчет13.09.2021 г. xlsOтчет13.09.2021 г. xlsOтчет13.09.2021 г. xlsOтчет13.09.2021 г. xlsOтчет13.09.2021 г.
септември xlsOтчет12.10.2021 г. xlsOтчет12.10.2021 г. xlsOтчет12.10.2021 г. xlsOтчет12.10.2021 г. xlsOтчет12.10.2021 г.
октомври xlsОтчет11.11.2021 г. xlsОтчет11.11.2021 г. xlsОтчет11.11.2021 г. xlsОтчет11.11.2021 г. xlsОтчет11.11.2021 г.
ноември xlsОтчет04.01.2022 г. xlsОтчет04.01.2022 г. xlsОтчет04.01.2022 г. xlsОтчет04.01.2022 г. xlsОтчет04.01.2022 г.
декември xlsОтчет17.01.2022 г. xlsОтчет17.01.2022 г. xlsОтчет17.01.2022 г. xlsОтчет17.01.2022 г. xlsОтчет17.01.2022 г.

 

Отчет/месец

 Капиталови разходи
май  xlsОтчет30.06.2021 г.
юни xlsОтчет13.07.2021 г.
юли xlsОтчет12.08.2021 г.
август xlsxOтчет13.09.2021 г.
септември  xlsxOтчет12.10.2021 г.
октомври xlsxОтчет11.11.2021 г.
ноември  xlsxОтчет04.01.2022 г.
декември  xlsОтчет17.01.2022 г.

 

ТРИМЕСЕЧНИ МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ 2021

Отчет/Тримесечие

Отчет  за  касовото изпълнение  на бюджетаOтчет за средства от ЕС на бенефициенти на КСФ към НФОтчет за чужди средстваОтчет за други средства от ЕС /СЕС-ДЕС/Отчети за средства от ЕС от РА към ДФ "Земеделие"
Първо   xlsOтчет11.05.2021 г.  xlsOтчет11.05.2021 г.  xlsOтчет11.05.2021 г.  xlsOтчет11.05.2021 г.  xlsOтчет11.05.2021 г.
Второ xlsOтчет30.07.2021 г. xlsOтчет30.07.2021 г. xlsOтчет30.07.2021 г. xlsOтчет30.07.2021 г. xlsOтчет30.07.2021 г.
Трето xlsOтчет27.10.2021 г. xlsOтчет27.10.2021 г. xlsOтчет27.10.2021 г. xlsOтчет27.10.2021 г. xlsOтчет27.10.2021 г.
Четвърто

 

Отчет/Тримесечие

 Капиталови разходи
Първо   xlsОтчет01.06.2021 г.
Второ xlsOтчет30.07.2021 г.
Трето xlsOтчет27.10.2021 г.
Четвърто

 

АРХИВ - Публични регистри и отчети до края на 2016г.

Всички публични регистри и отчети до края на 2015г. може да откриете в АРХИВ.

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос