Община Момчилград - Съветници

Съветници

 Декларации по чл. 12 от ЗПУКИ
 pdfНа общинските съветници Мандат 2015-2019г.4.98 МБ
 Архив
 Съветници - архив мандат 2011-2015г.

 

 

 

 

 

Nihat Apturahman1. Нихат Халил Аптурахман - ПП ДПС

Общински съветник ІV -и мандат

Председател на ПК по Бюджет, финанси и икономика

Член  на постоянната комисия по:

- Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост;

-Предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Икономист, управител на счетоводна къща.

Тел: 0887 227 883

Fahri Musa2. инж.Фахри Халим Муса – ПП ДПС

Общински съветник ІV -и мандат

Председател на ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението

Член на ПК по: - Бюджет, финанси и икономика - Предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. Машинен инженер, управител на „Хранинвест - ХМК” АД ПБ Момчилград

Тел: 0888 538 045

Metin Ibryam3. инж.Метин Бейсим Ибрям - ПП ДПС

Общински съветник ІV -и мандат Председател на ПК поТериториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост

Член на ПК по:

- Селско стопанство, гори, води и екология. Инженер, служител в „Хранинвест - ХМК” АД ПБ Момчилград

Тел.: 0888 714 121

Nermin Yumerova4. Нермин Юмерова Исмаилова – ПП ДПС

Общински съветник ІV -и мандат. Председател на ПК по Образование, култура, туризъм, спорт и младежки дейности, вероизповедания, наименования на обекти с местно значение Член на ПК по:

- Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето Месторабота: СОУ ”Н.Й.Вапцаров” – гр. Момчилград

Тел: 0886 736 228

Sezgin Ismail5. Сезгин Мехмед Исмаил - ПП ДПС

Общински съветник ІІІ -ви мандат. Председател на ПК поТранспорт, промишленост, енергетика, търговия, приватизация иследприватизационен контрол

Член на ПК по:

- Образование, култура, туризъм, спорт и младежки дейности, вероизповедания, наименования на обекти с местно значение Месторабота: ОУ „Н. Й. Вапцаров” с. Груево

Тел: 0889 728 008

Belgin Sadik6. Белгин Сабахтин Садък - ПП ДПС

Общински съветник І -ви мандат. Председател на ПК поЗдравеопазване, социални дейности и закрила на детето Член на ПК по:

- Законност, обществен ред и административно обслужване на населението

Месторабота: МБАЛ „д-р Сергей Ростовцев” ЕООД, гр. Момчилград

Тел: 0888 208 677

Ergin Emin7. Ергин Наджи Емин - ПП ДПС

Общински съветник І -ви мандат. Председател на ПК по Селско стопанство, гори, води и екология

Член на ПК по:

- Образование, култура, туризъм, спорт и младежки дейности, вероизповедания, наименования на обекти с местно значение

Земеделски производител

Тел: 0885 460 086

Nedjat Mehmedali8. Неджат Фаик Мехмедали – ПП ДПС

Общински съветник ІІІ-ти мандат.

Председател на ПК за Предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Член наПК по:

- Образование, култура, туризъм, спорт и младежки дейности, вероизповедания, наименования на обекти с местно значение

- Селско стопанство, гори, води и екология

Месторабота: ОУ „Д-р Петър Берон”, гр. Момчилград

Тел.: 0888 551 153

Sefide Mustafa9. Сефиде Мехмед Мустафа – ПП ДПС

Общински съветник ІІІ-ти мандат.
Заместникпредседател на ПК по Бюджет, финанси и икономика

Член на ПК по:
-Законност, обществен ред и административно обслужване на населението

Икономист, НАП – Кърджали
Тел.: 0889 548 609

Ilknur Myumyun10.Илкнур Кязим Мюмюн – ПП ДПС

Общински съветник ІІІ -ти мандат.
Зам.председател на ПК по
Образование, култура, туризъм, спорт и младежки дейности, вероизповедания, наименования на обекти с местно значение
Член на ПК:
-Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето;

-Предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Месторабота: Дирекция „Бюро по труда”, гр. Момчилград

Тел.: 0884212255

Neriman Salif11. Нериман Сабри Салиф - ПП ДПС

Общински съветник І -и мандат.
Зам.председател на ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето;

Член на ПК по:

- Бюджет, финанси и икономика
Месторабота: ЦДГ „Щастливо детство”

Тел.: 0885 451 657

Mithat Tasim12. Митхат Байрамали Тасим - ПП ДПС

Общински съветник І -и мандат.
Зам.председател на ПК по Селско стопанство, гори, води и екология

Член на ПК по:

- Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост

Земеделски производител

Тел.: 0888 823 730

Ergin Redjeb13. Ергин Реджеб Реджеб – ПП ДПС

Общински съветник І -и мандат.
Зам.председател на ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост

Член на ПК по:

-Образование, култура, туризъм, спорт и младежки дейности, вероизповедания, наименования на обекти с местно значение

Месторабота: ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Нановища, общ. Момчилград

Тел.: 0887 234 469

mincho gigov14. Минчо Росенов Гигов – ПП ГЕРБ

Общински съветник ІІ-ри мандат.

Член на постоянната комисия :
- „Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето”
- „Предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси”
Технолог, началник отдел в „Хранинвест” – Момчилград
Тел.: 0889 439 124

Dimitar Kadiev15. Димитър Тодоров Кадиев -ПП ГЕРБ

Общински съветник І -и мандат.

Зам. председател на ПК по Транспорт, промишленост, енергетика, търговия, приватизация и следприватизационен контрол
Месторабота: ЕТ „Дита -АН” Д. Кадиев

Тел: 0887 805 071

Remzi Yusein16. Ремзи Тасим Юсеин - ПП ГЕРБ

Общински съветник І -и мандат

Зам. председател на ПК за Предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Член на ПК по:

- Селско стопанство, гори, води и екология

Месторабота: ОСЗ, гр. Момчилград
Тел:0888 082 296

Akif Akif17. Акиф Мехмед Акиф – ПП ДПС

Общински съветник ІІІ -ти мандат.
Член на ПК:
- Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост

- Транспорт, промишленост, енергетика, търговия, приватизация и следприватизационен контрол

„Централ” ЕООД

Тел.: 0888 467 763

Mustafa Sali18. инж. Мустафа Хасан Сали - ПП ДПС

Общински съветник ІІ мандат.
Член на постоянната комисия по:
-  Бюджет, финанси, икономика
;

- Транспорт, промишленост, енергетика, търговия, приватизация и следприватизационен контрол

Машинен инженер

Тел.: 0879 935 504

Behchet Salim19. Бехчет Салим Салим – ПП ДПС 

Общински съветник ІІ –ри мандат.
Член на постоянната комисия по:
- Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето
;

- Селско стопанство, гори, води и екология.

Педагог

Тел.: 0884 141 371

Severina Emilova20. Северина Емилова Топалова  - ПП ДПС

Общински съветник ІІ-ри мандат.
Член на постоянната комисия по:
- Селско стопанство, гори, води и екология
- Законност, обществен ред и административно обслужване на населението

Еколог

Тел: 0878 485 196

Rasim Said21. Расим Бекир Саид- ПП ДПС

Общински съветник ІІ-ри мандат.
Член на постоянната комисия по:
- Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето
- Законност, обществен ред и административно обслужване на населението
Пенсионер

Тел: 0898 991 558

Shenol Ahmed22. Шенол Хасан Ахмет- ПП ДПС

Общински съветник І-ви мандат.
Член на постоянната комисия по:
- Законност, обществен ред и административно обслужване на населението;

- Транспорт, промишленост, енергетика, търговия, приватизация и следприватизационен контрол

Тел: 0878 972 026

Ata Ahmed23. Ата Тахир Ахмед- ПП ДПС

Общински съветник І-ви мандат.
Член на ПК
по:
- Бюджет, финанси и икономика;

- Транспорт, промишленост, енергетика, търговия, приватизация и следприватизационен контрол

Тел: 0882 450 406

Reyhan Seydali24. Рейхан Мустафа Сейдали- ПП ДПС

Общински съветник І-ви мандат.
Член на постоянната комисия по:
- Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост;

- Транспорт, промишленост, енергетика, търговия, приватизация и следприватизационен контрол

Тел: 0888 946 655

Shukri Halit25. Шукри Вели Халит - ПП ГЕРБ

Общински съветник І -и мандат.

Член на ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето

месторабота: Държавно горско стопанство- гр. Момчилград
Тел:0887 944 860

Nihat Mehmedali26. Нихат Салиф Мехмедали - ПП ГЕРБ

Общински съветник І -и мандат

Член на ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост .
месторабота: „Български пощи”
Тел:0886 456 382

Senay Arif27. Сенай Бейсим Ариф – ПП ГЕРБ

Общински съветник І -и мандат

Член на ПК по Бюджет, финанси и икономика

месторабота: ТП „РГС - Момчилград”
Тел:0876 930 638

nurgun mehmed28. Нургюн Рамадан Мехмед – Коалиция „За Момчилград /РБ, БНД/”

ІІІ -и мандат общ. съветник,

Член на ПК по Образование, култура, туризъм, спорт и младежки дейности, вероизповедания, наименования на обекти с местно значение
Бизнесмен

Тел.: 0888 009 733

 

 

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос   

За контакти

гр. Момчилград,

ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

03631/ 6051; 03631/7841; 03631/7849

Горещ телефон

03631/6527; 03631/7019; 03631/7865