Покана за публично обсъждане на плана за интегрирано развитие на Община Момчилград за периода 2021-2027 г.

ПОКАНА – ОБЯВЛЕНИЕ

за публично обсъждане във връзка с изготвянето на План за интегрирано развитие на Община Момчилград (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 В изпълнение на чл. 23 от Закон за регионално развитие (ЗРР) и чл.19, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР) Община Момчилград е изготвила проект на План за интегрирано развитие на Община Момчилград за периода 2021-2027 г. Същият е публикуван на интернет страницата на общината за публично обсъждане в срок от 18.02.2020 г. до 08.03.2021 г. Мнения и предложени за промени и допълнения на проекта на ПИРО 2021-2027 г. могат да бъдат подавани на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или в деловодството на общината до 08.03. 2021 г., включително.

Пълният текст на Плана за интегрирано развитие на Община Момчилград за периода 2021-2027 г., можете да изтеглитеpdfоттук

В своята същност Планът за интегрирано развитие на община Момчилград (ПИРО) 2021-2027 г. е основополагащ, стратегически документ и важен инструмент за управлението на общината през следващите 7 (седем) години. Пространственият обхват на ПИРО включва цялата територия на общината. Определени са зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на възможностите за коопериране със съседни общини. Планът за интегрирано развитие на общината е със средносрочно действие, като времето за неговото изпълнение съвпада със следващия програмен период на ЕС до края на 2027 година.

Основната цел на Плана за интегрирано развитие на община Момчилград е да предложи обща рамка и последователност от конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на местно ниво, обединени в конкретна програма за действие. Общинският план на Момчилград е оперативен документ, обединяващ целите и начините за тяхното постигане, при задължително съответствие с Интегрираната териториална стратегия за развитие на Южен централен регион от ниво 2 и действащите устройствени планове.

Поради значимостта на настоящия план, който е важен, планов и стратегически документ, както и с цел спазване принципа на прозрачно управление и на основание чл.20, ал.1 от ППЗРР, всички заинтересовани лица могат да представят писмени предложения, становища и мнения по предложения проект до 08.03.2021 г. вкл. на електронен адрес e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или в деловодството на общината в сградата на Община Момчилград на адрес: гр. Момчилград, ул. „26-ти декември“ №12.

Водещ принцип при разработването на плана е партньорството със заинтересованите страни – организации, институции, икономически и социални партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината.

В тази връзка Общинска администрация Момчилград отправя настоящата покана-обявление за участие в публично обсъждане и разчита на Вашето активно участие в процеса на изготвяне на този важен за всички нас стратегически планов документ.

Публичното обсъждане ще се проведе на 10.03.2021 г. от 10,00 часа в Залата на Община Момчилград

Обсъждането ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки, ВЪВЕДЕНИ ОТ ЗДРАВНИТЕ ВЛАСТИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. При по-голям брой присъстващи от допустимия, обсъждането ще се проведе на два етапа, за да се осигури максимална публичност и да се отразят всички мнения и предложения на гражданите на община Момчилград.

ИЛКНУР КЯЗИМ 

Кмет на Община Момчилград

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос