Започна пръскането срещу ларви на комари в Момчилград

Община Момчилград започна пръскането срещу ларви на комари. Специализирана фирма обработи районите на водоемите около града с препарат, който е напълно безвреден за хора и животни. Целта е ларвите на комарите да бъдат унищожени, за да не се допусне развиване на голяма популация.

Актуализирани всички общински площи към съответните райони, които предстои да бъдат обработени през 2021 година. В края на април и началото на май, при благоприятни метеорологични условия и сухо време, се планира да започнат и обработки на зелените площи срещу кърлежи.

Третираните терени се обозначават от изпълнителите предварително с табели за вида обработка - използвания препарат, карантинен период, фирмата изпълнител и телефон за контакт.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос