Община Момчилград ще кандидатства по проект "Патронажна грижа+"

Община Момчилград ще кандидатства по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект "Патронажна грижа+". Това решиха общинските съветници на последното си заседание. Преди предложението да бъде гласувано кметът на общината Илкнур Кязим разясни каква е целта на проекта.
"Ще бъде осигурена подкрепа на възрастни хора и лица с увреждания чрез предоставяне на услуги в домашна среда. Нашата цел е в условията на продължаваща повече от година пандемия да защитим най-уязвимите социални групи", заяви Илкнур Кязим. Тя поясни, че проектът ще обхване 147 жители на община Момчилград. 54 от тях ще получат патронажни грижи, а 94 - социални услуги.
"С единодушното гласуване на решението общината да кандидатства по проект "Патронажна грижа+" общинските съветници показаха своята съпричастност към най-уязвимите жители на общината. Подкрепата на социалните услуги е сред приоритетите на Общинския съвет", заяви председателят на общинския съвет Ерсин Юмер.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос