Момчилград кандидатства за електрически автомобил

Момчилград ще кандидатства с проектно предложение за закупуването на електрически автомобил. Решението за това беше взето на последната сесия на общинския съвет. Общинските съветници гласуваха решение, според което общинска администрация трябва да подготви проект, с който да кандидатства пред Националният доверителен екофонд за финансиране чрез Инвестиционната програма за климата за насърчаване използването на електрически превозни средства. Финансирането по проекта за насърчаване използването на електромобили е в размер на 20 хил. лева и е безвъзмездно. Обмисля се възможността в центъра на Момчилград да бъде изградена и станция за зареждане на електромобили.
Това е поредният проект, свързан с екологията, който община Момчилград ще реализира. Тази година в града бяха поставени подземни контейнери за смет и бяха подменени голяма част от останалите съдове за отпадъци. През миналата година пък със средства, които общината плаща като отчисления на държавата беше закупен камион за сметосъбиране.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос