Четвъртата вълна на COVID-19 беше акцент на кметската среща в Момчилград

Четвъртата вълна на COVID-19 беше един от акцентите на срещата с кметовете на населени места в община Момчилград. Призивът на общинското ръководство беше да се следи за спазване на противоепидемичните мерки на обществените места. Ангажиментите на кметовете по места да оказват логистична подкрепа на карантинирани болни и контактни остава. Продължава да действа и кризисният общински щаб.
В срещата участва и началникът на РУ - Момчилград главен инспектор Стефан Бобуранов. Той говори за евентуален проблем, който може да възникне, ако се увеличи мигрантският поток към България. В полицията разчитат на съдействие от кметовете на населени места при появата на бежанци в населените места.
Началото на новата учебна 2021-2022 година беше друг акцент в кметската среща. Кметовете на населени места бяха инструктирани за съдействат на ръководствата на училищата и детските градини при възникнали проблеми, свързани с материалната база.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос