ДГ ,,Щастливо детство” - с. Звездел

clip_image002[4]ДГ ,, ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО

с. Звездел, ул.:,,Индира Ганди” №5, общ. Момчилград, област Кърджали

Тел.: 0885398732, email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

clip_image004[4]Обща информация:

Детска градина ,,Щастливо детство“ е открита през далечната 1978 година. Сградният фонд е с капацитет за четири целодневни групи, от които през 2020 година функционират две.

ДГ ,,Щастливо детство“ е образователна институ-ция, в която се възпитават и обучават децата от 2 до 7 годишна възраст на целия район Звездел. Осигу-рен е транспорт за децата от селата Метлика, Кон-че, Пазарци, Джелепско, Ауста, Чайка, Карамфил.

Децата са разпределени в две възрастови групи: - разновъзрастова група до 4 години; - подготвителна група;clip_image006[4]clip_image008[4]

Цели на дейността ни:

- Осъществяване на образователно- възпитателен процес и предучилищна подготовка;

- Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата;

- Разкриване и разгръщане на възможностите на децата;

- Осигуряване на развиваща и позитивна соци-ална среда;

clip_image010[4]

Дейностите, провеждани с децата в детската градина, гарантират:

- Физическо, духовно и социално развитие;

- Приобщаване към националните традиции и културни ценности;

- Индивидуална помощ, съобразно специфичните детски потребности;

- Пълноценна подготовка на децата за училище;

clip_image012[4]

Екип: Екипът на детската градина се състои от квалифицирани педагогически специалис-ти, медицински специалист и помощник- въз-питатели, които полагат грижи за живота , здравето и развитието на децата. Дългого-дишен директор на детската градина е г-жа Севинч Салиф.

clip_image014[4]

Участие в проекти: - Проект „Равен старт на децата на община Момчилград чрез подобряване на образова-нието и грижите в ранна детска възраст“ -2016-2018г.

- Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“-2019/2020 учебна година.

- Схема „Училищен плод и училищно мляко“

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос