Обществено допитване

Кметът на община Момчилград инж.Сунай Хасан кани всички жители на общината да дадат своите предложения, мнения и препоръки за бюджета на община Момчилград за 2016 година.

Продължи да четеш

Общински съвет

 • Председател

  Председател

  ПРЕДСЕДАТЕЛ

  Ерсин Метин е роден през 1987 година в Момчилград. Завършил е финанси във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” през 2011 година. Работил е 2 години като счетоводител и контрольор в общинска администрация - Момчилград. През 2013 година е назначен като старши експерт в Общинска служба "Земеделие". На следващата година заема позицията началник на службата. От 2014 г. до 2017 г. работи в общинска администрация като началник отдел "Канцелария и протокол". През 2017 година става началник отдел "Селско и горско стопанство, екология и чистота” в община Момчилград. На 26 октомври е избран за общински съветник от ДПС, а след това и за председател на Общинския съвет.
  От 2012 година до момента е председател на сдружение "Спортен клуб по тенис на маса Родопи" - Момчилград.
  Ерсин Метин е председател на младежката структура на ДПС в община Момчилград
  Женен е с 2 деца.
 • Съветници

   

  1. АЙШЕ РАМИС МЕСТАН – ПП ДПС

  Общински съветник І-и мандат.

  Постоянни комисии:

  - зам. председател на ПК по Образование, култура, туризъм, спорт и младежки дейности, вероизповедания,  наименование на обекти с местно значение ;

  - член в ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето

   

  Akif Akif2. АКИФ МЕХМЕД АКИФ – ПП ДПС

  Общински съветник ІV -ти мандат. 

  Постоянни комикии:

  - Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост;

  - Бюджет, финанси и  икономика

  Тел.: 0888 467 763

  Belgin Sadik3. БЕЛГИН САБАХТИН САДЪК - ПП ДПС

  Общински съветник ІІ-и мандат.

  Постоянни комисии:

  - председател на ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето;

  - член на ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението

  Тел: 0888 208 677

  berkant mehmed

  4. Беркант Мехмед Мехмед – ПП ДПС

  Общински съветник І-ви мандат

  Постоянни комисии:

  - председател на ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост

  - член на ПК по Образование, култура, туризъм, спорт и младежки дейности, вероизповедания,  наименование на обекти с местно значение

  byurhan ibrahim

  5. Бюрхан Халим Ибрахим – ПП ГЕРБ

  Общински съветник І-ви мандат. 

  Постоянни комисии:

  - член на ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето

    

  6. Гюлюзар Мехмед Исмаил - ПП ДПС

  Общински съветник ІІ-ри мандат. 

  Постоянни комисии:

  - председател на ПК по Образование, култура, туризъм, спорт и младежки дейности, вероизповедания,  наименование на обекти с местно значение;

  - член в ПК по Бюджет, финанси и  икономика

  Dimitar Kadiev7. ДИМИТЪР ТОДОРОВ КАДИЕВ -ПП ГЕРБ

  Общински съветник ІІ-и мандат.

  Постоянни комисии:

  - зам. председател на ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост;

  - член в ПК по Транспорт, промишленост, енергетика, търговия, приватизация и следприватизационен контрол

  Ergin Redjeb8. ЕРГИН РЕДЖЕБ РЕДЖЕБ – ПП ДПС

  Общински съветник ІІ-и мандат. 

  Постоянни комисии:

  - председател на ПК за Противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;

  - член в ПК по Образование, култура, туризъм, спорт и младежки дейности, вероизповедания,  наименование на обекти с местно значение

  9. Ердоан Мустафа Хасан - ПП ДПС

  Общински съветник І-ви мандат.

  Постоянни комисии:

  - Образование, култура, туризъм, спорт и младежки дейности, вероизповедания,  наименование на обекти с местно значение;

  -Транспорт, промишленост, енергетика, търговия, приватизация и следприватизационен контрол

  ilian aliosman

  10. Иляз Алиосман Ибрахим - ПП ДПС

  Общински съветник І-ви мандат.

  Постоянни комисии:

  -Транспорт, промишленост, енергетика, търговия, приватизация и следприватизационен контрол;

  -Селско стопанство, гори, води и екология

  levent ahmed

  11. Левент Ахмед Хасан - ПП ДОСТ

  Общински съветник І-ви мандат.

  Постоянни комисии:

  - Законност, обществен ред и административно обслужване на населението;

  - Образование, култура, туризъм, спорт и младежки дейности, вероизповедания,  наименование на обекти с местно значение

  mincho gigyov

  12. МИНЧО РОСЕНОВ ГИГОВ – ПП ГЕРБ

  Общински съветник ІІІ-ри мандат.

  Постоянни комисии:

  - член в ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението

  13. Неджиб Гюлюстан Халил - ПП ДПС

  Общински съветник І-ви мандат.

  Постоянни комисии:

  -Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето

  -Законност, обществен ред и административно обслужване на населението

  Neriman Salif14. НЕРИМАН САБРИ САЛИФ - ПП ДПС

  Общински съветник ІІ-ри мандат. 
  Постоянни комисии:

  -зам. председател на ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето  -

  член в ПК по:

  -Бюджет, финанси и  икономика 

  -Противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

  Nihat Mehmedali15. НИХАТ САЛИФ МЕХМЕДАЛИ - ПП ГЕРБ

  Общински съветник ІІ-и мандат

  Постоянни комисии:

  -член в ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост

  16. Нурай Хълми Юсуф - ПП ДПС

  Общински съветник І-ви мандат

  Постоянни комисии:

  -председател на ПК по Селско стопанство, гори, води и екология;

  -член на ПК по Образование, култура, туризъм, спорт и младежки дейности, вероизповедания,  наименование на обекти с местно значение

  nurgun mehmed17. НУРГЮН РАМАДАН МЕХМЕД – ДБГ

  ІV-и мандат общ. съветник,

  Постоянни комисии:

  -Транспорт, промишленост, енергетика, търговия, приватизация и следприватизационен контрол;

  -Бюджет, финанси и  икономика;  

  -Противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

  Тел.: 0888 009 733

  reyhan18. РЕЙХАН МУСТАФА СЕЙДАЛИ- ПП ДПС

  Общински съветник ІІ-ри мандат. 
  Постоянни комисии:

  -зам. председател на ПК по Транспорт, промишленост, енергетика, търговия, приватизация и следприватизационен контрол;

  -член в ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост

  Remzi Yusein19. РЕМЗИ ТАСИМ ЮСЕИН - ПП ГЕРБ

  Общински съветник ІІ-и мандат

  Постоянни комисии:

  - зам. председател на ПК по Селско стопанство, гори, води и екология;

  - член в ПК за Противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

  sali shaban

  20. Сали Шабан Ибрям - ПП ДОСТ

  Общински съветник І-ви мандат

  Постоянни комисии:

  - член в ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето

  sevginar musa

  21. Севгинар Тамер Муса - ПП ДПС

  Общински съветник І-ви мандат

  Постоянни комисии:

  -председател  на ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението;

  -член в ПК по Транспорт, промишленост, енергетика, търговия, приватизация и следприватизационен контрол

  Sezgin Ismail22. СЕЗГИН МЕХМЕД ИСМАИЛ - ПП ДПС

  Общински съветник ІІІ -ви мандат.

  Постоянни комисии:

  - председател на ПК по Транспорт, промишленост, енергетика, търговия, приватизация и следприватизационен контрол;

  - член в ПК по Бюджет, финанси и  икономика

   

  sibel basri23. Сибел Басри Юсеин – ПП ДПС

  Общински съветник І-ви мандат.

  Постоянни комисии:

  - зам. председател на ПК по Бюджет, финанси и  икономика;

  -член в ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението;

  -член в ПК за Противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

  tulay

  24. Тюлай Тунай Сали – ПП ДПС

  Общински съветник І-ви мандат.
  Постоянни комисии:

  -зам. председател на ПК за Противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; 

  Член в ПК по:

  -Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост 

  -Селско стопанство, гори, води и екология

  25. Фикрие Фикрет Сюлейман – ПП ДПС

  Общински съветник І-ви мандат.
  Постоянни комисии:

  -Селско стопанство, гори, води и екология;

  -Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето

  26. Хасан Юскан Мустафа – ПП ДПС

  Постоянни комисии:

  -зам. председател на ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението

  Член на ПК по:

  - Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост;

  - за Противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;

  Shukri Halit27. ШУКРИ ВЕЛИ ХАЛИТ - ПП ГЕРБ

  Общински съветник ІІ-и мандат.

  Постоянни комисии:

  - Селско стопанство, гори, води и екология

  yumeryusein

  28. Юмер Лютви Юсеин - ПП ДПС

  ПП ДПС-ІІ мандата съветник, І мандат председател на ОбС

  Постоянни комисии:

  - председател на ПК Бюджет, финанси и икономика;

  - член на ПК по Селско стопанство, гори, води и екология

   

   Публичен регистър на декларациите на общинските съветници по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

  pdfРегистър12.01.2020 г.

   Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ на общинските съветници мандат 2019-2023

  pdfДекларации12.01.2020 г.

   

 • Решения на Общински съвет - мандат 2019-2023 г.

  Решение № Дата Свали
  Решения № 21-37 19.12.2019 г. download
  Решения № 7-20 22.11.2019 г. download
  Решения № 1-6 05.11.2019 г. download
  Решения на Общински съвет - мандат 2015-2019 г.    
  Решения № 124-127 26.09.2019 г. download
  Решение № 123 05.09.2019 г.  download
  Решения № 112-122 05.09.2019 г.
  download
  Решения № 89-111 29.08.2019г. download
  Решения № 84-88 25.07.2019г. download
  Решение № 85 28.06.2019г. download
  Решения № 78-84 27.06.2019г. download
  Решения № 64-77 31.05.2019г. download
  Решения № 50-63 25.04.2019г. download
  Решения № 33-49 28.03.2019г. download
  Решение № 32 22.03.2019г. download
  Решения № 28-31 01.03.2019г. download
  Решения № 17-27 08.02.2019г. download
  Решения № 1-16 31.01.2019г. download
  Решения № 162-170 20.12.2018г. download
  Решения № 150-161 30.11.2018г. download
  Решения № 139-149 25.10.2018г. download
  Решения № 113-138 28.09.2018г. download
  Решение № 112 21.09.2018г. download
  Решения № 110-111 20.08.2018г. download
  Решения № 93-109 26.07.2018г. download
  Решения № 77-92 31.05.2018г. download
  Решения № 75-76 10.05.2018г. download
  Решения № 55-74 27.04.2018г. download
  Решени3 № 54 30.03.2018г. download
  Решения № 32-53 15.03.2018г. download
  Решение № 31 09.03.2018г. download
  Решения № 20-30 06.02.2018г. download
  Решения № 1-19 26.01.2018г. download
  Решения № 160-165 22/28.12.2017г. download
  Решения № 147-159 30.11.2017г. download
  Решения № 137-146 26.10.2017г. download
  Решения № 122-136 28.09.2017г. download
  Решения № 96-121 04.08.2017г. download
  Решениe № 96 12.07.2017г. download
  Решения № 80-95 30.06.2017г. download
  Решения № 67-79 31.05.2017г. download
  Решения № 48-66 28.04.2017г. download
  Решения № 32-47 30.03.2017г. download
  Решения № 16-31 28.02.2017г. download
  Решения № 1-15 31.01.2017г. download
  Решения № 188-195 28.12.2016г. download
  Решение № 187 16.12.2016г. download
  Решения № 172-186 30.11.2016г. download
  Решения № 158-171 27.10.2016г. download
  Решения № 139-157 29.09.2016г. download
  Решение № 138 08.09.2016г. download
  Решения № 136-137 19.08.2016г. download
  Решения № 118-135 29.07.2016г. download
  Решения № 101-117 30.06.2016г. download
  Решение № 100 21.06.2016г. download
  Решения № 83-99 27.05.2016г. download
  Решения № 57-82 21.04.2016г. download
  Решения № 44-56 29.03.2016г. download
  Решения № 25-43 26.02.2016г. download
  Решения № 1-24 29.01.2016г. download
  Решения № 45-46 29.12.2015г. download
  Решения № 29-44 18.12.2015г. download
  Решения № 4-28 27.11.2015г. download
  Решения № 1-3 10.11.2015г. download
       

   Всички Решения на Общински съвет от 2008  до края на 2015г. може да откриете в АРХИВ.

   

 • Дневен ред на общински съвет - мандат 2015-2019г.

   

  Дневен ред и заседания на ПКСвали
  Дневен ред от 19.12.2019 г. download
  Дневен ред от 22.11.2019 г. download
  Дневен ред и заседания на ПК - мандат 2011-2019  
  Дневен ред от 26.09.2019 г. download
  Дневен ред от 29.08.2019 г. download
  Дневен ред от 31.07.2019 г. download
  Дневен ред от 25.07.2019 г. download
  Дневен ред от 27.06.2019 г. download
  Дневен ред от 31.05.2019 г. download
  Дневен ред от 24.04.2019 г. download
  Дневен ред от 28.03.2019 г. download
  Дневен ред от 08.02.2019 г. download
  Дневен ред от 31.01.2019 г. download
  Дневен ред от 20.12.2018 г. download
  Дневен ред от 30.11.2018 г. download
  Дневен ред от 25.10.2018 г. download
  Дневен ред от 28.09.2018 г. download
  Дневен ред от 26.07.2018 г. download
  Дневен ред от 31.05.2018 г. download
  Дневен ред от 27.04.2018 г. download
  Дневен ред от 15.03.2018 г. download
  Дневен ред от 06.02.2018 г. download
  Дневен ред от 26.01.2018 г. download
  Дневен ред от 22/28.12.2017 г. download
  Дневен ред от 30.11.2017 г. download
  Дневен ред от 20.10.2017 г. download
  Дневен ред от 21.09.2017 г. download
  Дневен ред от 04.08.2017 г. download
  Дневен ред от 30.06.2017 г. download
  Дневен ред от 23.05.2017 г. download
  Дневен ред от 28.04.2017 г. download
  Дневен ред от 24.03.2017 г. download
  Дневен ред от 28.02.2017 г. download
  Дневен ред от 31.01.2017 г. download
  Дневен ред от 28.12.2016 г. download
  Дневен ред от 30.11.2016 г. download
  Дневен ред от 30.10.2016 г. download
  Дневен ред от 30.09.2016 г. download
  Дневен ред от 30.06.2016 г. download
  Дневен ред от 27.05.2016 г. download
  Дневен ред от 21.04.2016 г. download
  Дневен ред от 29.03.2016 г. download
  Дневен ред от 26.02.2016 г. download
  Дневен ред от 29.01.2016 г. download

  Дневен ред от 29.12.2015 г.

  download

  Дневен ред от 18.12.2015 г.

  download
  Дневен ред от 27.11.2015 г. download
     
 • Правилници

  Правилници
  ДатаИзтегли

  Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Момчилград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация

  /Мандат 2019-2023 г./

  Приет с Решение №34/19.12.2019 г.на ОбС - Момчилград
  download
       

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос   

За контакти

гр. Момчилград,

ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

03631/ 6051; 03631/7841; 03631/7849

Горещ телефон

03631/6527; 03631/7019; 03631/7865