ДЦДУ “Дъга“ и СКТМ „Родопи“ успешно приключиха съвместен проект по тенис на маса

По време на изпълнение на проекта, деца от различните възрастови групи два пъти седмично изучаваха и прилагаха основни технически похвати, като в края се организира заключително спортно състезание между трениралите няколко месеца тенис на маса десет деца от дневния център. Те бяха наградени с пет купи и осем медала, които навремето е спечелила за родния ни клуб най-добрата българска тенисистка Даниела Гергелчева – европейски шампион по тенис на маса през 1990 год.

Проекта е на стойност 2 600 лв. осигурени безвъзмездно от Министерството на младежта и спорта по програма „Спорт за деца с увреждания и за деца в риск", която има за цел подобряване качеството на живот, физическата и психическата пригодност. Парите са изразходвани за закупуване на маса за тенис, 12 броя тенис ракети, мрежа, топчета за тенис на маса, тениски и хонорар на спортен специалист в областта на адаптираната физическа активност и адаптирания спорт.

От ръководството на СКТМ „Родопи" посочиха, че това е спомогнало за формиране на двигателни умения и навици, развиване на физически качества и подобряване на координационните способности на децата.

Община Момчилград Ви кани да посрещнем заедно Новата 2016 година

Община Момчилград кани всички момчилградчани и гости на града заедно да посрещнат Новата 2016 година. Празничното тържество ще започне от 23:00 часа на централния градски площад. В духа на традицията новогодишния купон ще включва още народни песни и хора, празнична заря и фойерверки. За настроението на присъстващите община Момчилград ще осигури безплатно вино и много приятни изненади. Най-големите късметлии ще имат възможност да спечелят награди от томболата. В нея ще участват само присъстващите на площада. Билети за томболата могат да се закупят в отдел „Образование", стая №4 в дните 28, 29, 30.12.2015 г. от 8:00 до 17:00 часа на цена от 2 лева. Очакваме Ви!

Покана за публично обсъждане на проекто-бюджет 2016г.

На   основание чл. 84, ал.2 от Закона за публичните финанси, Община Момчилград обявява публично обсъждане на Проекта за бюджет на общината за 2016 г. за местни дейности, което ще се проведе на 08.12.2015 г. от 10.00 часа в залата на КНСБ.

Становища и предложения по проекта за общински бюджет могат да се предоставят в деловодството на общината до 07.12.2015 г.

Материалите за обсъждане ще бъдат на разположение на местната общност на интернет страницата на общината и в стая №20 в сградата на общината.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Download this file (КР проекто-бюджет 2016.xls) КР проекто-бюджет 2016.xls
Download this file (Проект_МД-2016.xls) Проект_МД-2016.xls
Download this file (budjet 2016_Mgpril3.xls) budjet 2016_Mgpril3.xls

Общински съвет

 • Председател

  Председател

  ПРЕДСЕДАТЕЛ

  Ерсин Метин е роден през 1987 година в Момчилград. Завършил е финанси във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” през 2011 година. Работил е 2 години като счетоводител и контрольор в общинска администрация - Момчилград. През 2013 година е назначен като старши експерт в Общинска служба "Земеделие". На следващата година заема позицията началник на службата. От 2014 г. до 2017 г. работи в общинска администрация като началник отдел "Канцелария и протокол". През 2017 година става началник отдел "Селско и горско стопанство, екология и чистота” в община Момчилград. На 26 октомври е избран за общински съветник от ДПС, а след това и за председател на Общинския съвет.
  От 2012 година до момента е председател на сдружение "Спортен клуб по тенис на маса Родопи" - Момчилград.
  Ерсин Метин е председател на младежката структура на ДПС в община Момчилград
  Женен е с 2 деца.
 • Съветници

  1. Айше Рамис Местан  ПП ДПС - І мандат съветник

  Akif Akif

  ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ

  ПК по Образование, култура, туризъм, спорт и младежки дейности, вероизповедания,  наименование на обекти с местно значение

  ЧЛЕН НА КОМИСИЯ

  ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето

  Телефон за контакти: 089 851 5167

   

  2. Акиф Мехмед Акиф  ПП ДПС – ІV мандат

  Akif Akif

  ЧЛЕН НА КОМИСИЯ

  ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост;

  ПК по Бюджет, финанси и  икономика

  Телефон за контакти: 088 846 7763

   

   

   

  3. Ахмед Шуаиб Ахмед  ПП ДПС – І мандат съветник

  Belgin Sadik

  ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ

  ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението 

  ЧЛЕН НА КОМИСИЯ

  ПК по Транспорт, промишленост, енергетика, търговия, приватизация и следприватизационен контрол

  Телефон за контакти: 087 645 4491

   

  4. Белгин Сабахтин Садък  ПП ДПС- І мандат съветник

  Belgin Sadik

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ

  ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето

  ЧЛЕН НА КОМИСИЯ

  Председателски съвет;

  ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението 

  Телефон за контакти: 088 820 8677

   

  5. Беркант Мехмед Мехмед  ПП ДПС - І мандат съветник

  berkant mehmed

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ

  ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост

  ЧЛЕН НА КОМИСИЯ

  Председателски съвет;

  ПК по Образование, култура, туризъм, спорт и младежки дейности, вероизповедания,  наименование на обекти с местно значение 

  Телефон за контакти: 088 888 5121

   

  6. Бюрхан Халим Ибрахим  ПП ГЕРБ - І мандат съветник

   byurhan ibrahim

  ЧЛЕН НА КОМИСИЯ

  ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето

  Телефон за контакти: 088 982 1401

   

  7. Димитър Тодоров Кадиев    ПП ГЕРБ - ІІ мандат съветник

  Dimitar Kadiev

  ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ

  ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост

  ЧЛЕН НА КОМИСИЯ

  ПК по Транспорт, промишленост, енергетика, търговия, приватизация и следприватизационен контрол

  Телефон за контакти: 088 780 5071

   

  8. Ергин Реджеб Реджеб  ПП ДПС - ІІ мандат съветник

  Ergin Redjeb

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ

  ПК по Селско стопанство, гори, води и екология

  ЧЛЕН НА КОМИСИЯ

  Председателски съвет;

  ПК по Образование, култура, туризъм, спорт и младежки дейности, вероизповедания,  наименование на обекти с местно значение

  Телефон за контакти: 088 723 4469

  9. Ердоан Мустафа Хасан ПП ДПС - І мандат съветник

  Belgin Sadik

  ЧЛЕН НА КОМИСИЯ

  ПК по Образование, култура, туризъм, спорт и младежки дейности, вероизповедания,  наименование на обекти с местно значение;

  ПК по Транспорт, промишленост, енергетика, търговия, приватизация и следприватизационен контрол

  Телефон за контакти: 089 915 5782

   

   

  10. Иляз Алиосман Ибрахим  ПП ДПС - І мандат съветник

  ilian aliosman

  ЧЛЕН НА КОМИСИЯ

  ПК по Образование, култура, туризъм, спорт и младежки дейности, вероизповедания,  наименование на обекти с местно значение

  ПК по Селско стопанство, гори, води и екология

  Телефон за контакти: 088 939 5862

   

  11. Левент Ахмед Хасан ПП ДОСТ - І мандат съветник

  levent ahmed

  ЧЛЕН НА КОМИСИЯ

  ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението;

  ПК по Образование, култура, туризъм, спорт и младежки дейности, вероизповедания,  наименование на обекти с местно значение

  Телефон за контакти: 088 707 0540

  12. Минчо Росенов Гигьов ПП ГЕРБ - ІІІ мандат съветник

  mincho gigyov

  ЧЛЕН НА КОМИСИЯ

  ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението

  Телефон за контакти: 088 943 9124

  13. Неджиб Гюлюстан Халил      ПП ДПС - І мандат съветник

  Belgin Sadik

  ЧЛЕН НА КОМИСИЯ

  ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето

  ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението

  Телефон за контакти: 089 878 4280

  14. Нериман Сабри Салиф ПП ДПС - ІІ мандат съветник

  Neriman Salif

  ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ

  ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето

  ЧЛЕН НА КОМИСИЯ

  ПК по Бюджет, финанси и  икономика; 

  ПК по Противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

  Телефон за контакти: 088 545 1657

  15. Нихат Салиф Мехмедали ПП ГЕРБ - ІІ мандат съветник

  Nihat Mehmedali

  ЧЛЕН НА КОМИСИЯ

  ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост;

  ПК за Противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

  Телефон за контакти: 088 645 6382

  16. Нурай Хълми Юсуф ПП ДПС - І мандат съветник

  nuray

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ

  ПК по Образование, култура, туризъм, спорт и младежки дейности, вероизповедания,  наименование на обекти с местно значение

  ЧЛЕН НА КОМИСИЯ

  Председателски съвет;

  ПК по Бюджет, финанси и икономика;

  Телефон за контакти: 088 989 2943

   

  17. Нургюн Рамадан Мехмед ДБГ – ІV мандат съветник

  nurgun mehmed

  ЧЛЕН НА КОМИСИЯ

  ПК по Транспорт, промишленост, енергетика, търговия, приватизация и следприватизационен контрол;

  ПК по Бюджет, финанси и  икономика;  

  ПК за Противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

  Телефон за контакти: 088 800 9733

  18. Рейхан Мустафа Сейдали  ПП ДПС - ІІ мандат съветник

  reyhan

  ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ

  ПК по Транспорт, промишленост, енергетика, търговия, приватизация и следприватизационен контрол

  ЧЛЕН НА КОМИСИЯ

  ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост

  Телефон за контакти:088 894 6655 

  19. Ремзи Тасим Юсеин ПП ГЕРБ - ІІ мандат съветник

  Remzi Yusein

  ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ

  ПК по Селско стопанство, гори, води и екология

  ЧЛЕН НА КОМИСИЯ

  ПК за Противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

  Телефон за контакти: 088 808 2296

  20. Сали Шабан Ибрям ПП ДОСТ – І мандат съветник

  sali shaban

  ЧЛЕН НА КОМИСИЯ

  ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето

  Телефон за контакти: 088 762 7415

   

  21. Севгинар Тамер Муса ПП ДПС – І мандат съветник

  sevginar musa

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ

  ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението

  ЧЛЕН НА КОМИСИЯ

  Председателски съвет;

  ПК по Транспорт, промишленост, енергетика, търговия, приватизация и следприватизационен контрол

  Телефон за контакти: 088 632 3847

  22. Сезгин Мехмед Исмаил ПП ДПС - ІV мандат съветник

  Sezgin Ismail

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ

  ПК по Транспорт, промишленост, енергетика, търговия, приватизация и следприватизационен контрол

  ЧЛЕН НА КОМИСИЯ

  Председателски съвет;

  ПК по Бюджет, финанси и  икономика

  Телефон за контакти: 088 972 8008

  23. Сибел  Басри Юсеин ПП ДПС – І мандат съветник

  sibel basri

  ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ

  ПК по Бюджет, финанси и икономика

  ЧЛЕН НА КОМИСИЯ

  ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението;

  ПК за Противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

  Телефон за контакти: 088 995 7375

  24. Тюлай Тунай Сали ПП ДПС – І мандат съветник

  tulay

  ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ

  ПК за Противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 

  ЧЛЕН НА КОМИСИЯ

  ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост;

  ПК по Селско стопанство, гори, води и екология

  Телефон за контакти: 089 823 3382

  25. Фикрие Фикрет Сюлейман  ПП ДПС – І мандат съветник

  Belgin Sadik

  ЧЛЕН НА КОМИСИЯ

  ПК по Селско стопанство, гори, води и екология;

  ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето

  Телефон за контакти: 088 266 0288

  26. Хасан Юскан Мустафа ПП ДПС – І мандат съветник

  Belgin Sadik

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ

  ПК за Противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

  ЧЛЕН НА КОМИСИЯ

  Председателски съвет;

  ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост

  Телефон за контакти: 088 899 5599

  27. Шукри Вели Халит ПП ГЕРБ  - ІІ мандат съветник

  Shukri Halit

  ЧЛЕН НА КОМИСИЯ

  ПК по Селско стопанство, гори, води и екология

  Телефон за контакти: 088 794 4860

   

  28. Юмер Лютви Юсеин – ПП ДПС-ІІ мандата съветник

  yumeryusein

  І мандат председател на ОбС

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ

  ПК Бюджет, финанси и икономика

  ЧЛЕН НА КОМИСИЯ

  Председателски съвет;

  ПК по Селско стопанство, гори, води и екология

  Телефон за контакти: 088 513 0956

   

  •  Публичен регистър на декларациите на общинските съветници по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

  pdfРегистър12.01.2020 г.

  •  Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ на общинските съветници мандат 2019-2023

  pdfДекларации12.01.2020г.

  pdfДекларация24.04.2020 г.

   

 • Решения на Общински съвет - мандат 2019-2023 г.

  Решение № Дата Свали
  Решения № 102-124 30.09.2020 г. download
  Решения № 99-101 28.08.2020 г. download
  Решения № 82-98 29.07.2020 г. download
  Решения № 70-81 30.06.2020 г. download
  Решения № 60-69 28.05.2020 г. download
  Решение № 59 23.04.2020 г. download
  Решения № 55-58 16.04.2020 г. download
  Решения № 31-54 23.03.2020 г. download
  Решение № 30 05.03.2020 г. download
  Решения № 20-29 13.02.2020 г. download
  Решения № 01-19 31.01.2020 г. download
  Решения № 21-37 19.12.2019 г. download
  Решения № 7-20 22.11.2019 г. download
  Решения № 1-6 05.11.2019 г. download
  Решения на Общински съвет - мандат 2015-2019 г.    
  Решения № 124-127 26.09.2019 г. download
  Решение № 123 05.09.2019 г.  download
  Решения № 112-122 29.08.2019 г.
  download
  Решения № 89-111 31.07.2019г. download
  Решения № 86-88 25.07.2019г. download
  Решение № 85 28.06.2019г. download
  Решения № 78-84 27.06.2019г. download
  Решения № 64-77 31.05.2019г. download
  Решения № 50-63 25.04.2019г. download
  Решения № 33-49 28.03.2019г. download
  Решение № 32 22.03.2019г. download
  Решения № 28-31 01.03.2019г. download
  Решения № 17-27 08.02.2019г. download
  Решения № 1-16 31.01.2019г. download
  Решения № 162-170 20.12.2018г. download
  Решения № 150-161 30.11.2018г. download
  Решения № 139-149 25.10.2018г. download
  Решения № 113-138 28.09.2018г. download
  Решение № 112 21.09.2018г. download
  Решения № 110-111 20.08.2018г. download
  Решения № 93-109 26.07.2018г. download
  Решения № 77-92 31.05.2018г. download
  Решения № 75-76 10.05.2018г. download
  Решения № 55-74 27.04.2018г. download
  Решени3 № 54 30.03.2018г. download
  Решения № 32-53 15.03.2018г. download
  Решение № 31 09.03.2018г. download
  Решения № 20-30 06.02.2018г. download
  Решения № 1-19 26.01.2018г. download
  Решения № 160-165 22/28.12.2017г. download
  Решения № 147-159 30.11.2017г. download
  Решения № 137-146 26.10.2017г. download
  Решения № 122-136 28.09.2017г. download
  Решения № 96-121 04.08.2017г. download
  Решениe № 96 12.07.2017г. download
  Решения № 80-95 30.06.2017г. download
  Решения № 67-79 31.05.2017г. download
  Решения № 48-66 28.04.2017г. download
  Решения № 32-47 30.03.2017г. download
  Решения № 16-31 28.02.2017г. download
  Решения № 1-15 31.01.2017г. download
  Решения № 188-195 28.12.2016г. download
  Решение № 187 16.12.2016г. download
  Решения № 172-186 30.11.2016г. download
  Решения № 158-171 27.10.2016г. download
  Решения № 139-157 29.09.2016г. download
  Решение № 138 08.09.2016г. download
  Решения № 136-137 19.08.2016г. download
  Решения № 118-135 29.07.2016г. download
  Решения № 101-117 30.06.2016г. download
  Решение № 100 21.06.2016г. download
  Решения № 83-99 27.05.2016г. download
  Решения № 57-82 21.04.2016г. download
  Решения № 44-56 29.03.2016г. download
  Решения № 25-43 26.02.2016г. download
  Решения № 1-24 29.01.2016г. download
  Решения № 45-46 29.12.2015г. download
  Решения № 29-44 18.12.2015г. download
  Решения № 4-28 27.11.2015г. download
  Решения № 1-3 10.11.2015г. download
       

   Всички Решения на Общински съвет от 2008  до края на 2015г. може да откриете в АРХИВ.

   

 • Дневен ред на общински съвет - мандат 2019-2023 г.

   

  Дневен ред и заседания на ПКСвали
  Дневен ред от 29.07.2020 г. download
  Дневен ред от 30.06.2020 г. download
  Дневен ред от 28.05.2020 г. download
  Дневен ред от 23.03.2020 г. download
  Дневен ред от 13.02.2020 г. download
  Дневен ред от 31.01.2020 г. download
  Дневен ред от 19.12.2019 г. download
  Дневен ред от 22.11.2019 г. download
  Дневен ред и заседания на ПК - мандат 2011-2019  
  Дневен ред от 26.09.2019 г. download
  Дневен ред от 29.08.2019 г. download
  Дневен ред от 31.07.2019 г. download
  Дневен ред от 25.07.2019 г. download
  Дневен ред от 27.06.2019 г. download
  Дневен ред от 31.05.2019 г. download
  Дневен ред от 24.04.2019 г. download
  Дневен ред от 28.03.2019 г. download
  Дневен ред от 08.02.2019 г. download
  Дневен ред от 31.01.2019 г. download
  Дневен ред от 20.12.2018 г. download
  Дневен ред от 30.11.2018 г. download
  Дневен ред от 25.10.2018 г. download
  Дневен ред от 28.09.2018 г. download
  Дневен ред от 26.07.2018 г. download
  Дневен ред от 31.05.2018 г. download
  Дневен ред от 27.04.2018 г. download
  Дневен ред от 15.03.2018 г. download
  Дневен ред от 06.02.2018 г. download
  Дневен ред от 26.01.2018 г. download
  Дневен ред от 22/28.12.2017 г. download
  Дневен ред от 30.11.2017 г. download
  Дневен ред от 20.10.2017 г. download
  Дневен ред от 21.09.2017 г. download
  Дневен ред от 04.08.2017 г. download
  Дневен ред от 30.06.2017 г. download
  Дневен ред от 23.05.2017 г. download
  Дневен ред от 28.04.2017 г. download
  Дневен ред от 24.03.2017 г. download
  Дневен ред от 28.02.2017 г. download
  Дневен ред от 31.01.2017 г. download
  Дневен ред от 28.12.2016 г. download
  Дневен ред от 30.11.2016 г. download
  Дневен ред от 30.10.2016 г. download
  Дневен ред от 30.09.2016 г. download
  Дневен ред от 30.06.2016 г. download
  Дневен ред от 27.05.2016 г. download
  Дневен ред от 21.04.2016 г. download
  Дневен ред от 29.03.2016 г. download
  Дневен ред от 26.02.2016 г. download
  Дневен ред от 29.01.2016 г. download

  Дневен ред от 29.12.2015 г.

  download

  Дневен ред от 18.12.2015 г.

  download
  Дневен ред от 27.11.2015 г. download
     
 • Правилници

  Правилници
  ДатаИзтегли

  Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Момчилград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация

  /Мандат 2019-2023 г./

  Приет с Решение №34/19.12.2019 г.на ОбС - Момчилград
  download
       

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос   

За контакти

гр. Момчилград,

ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

03631/7841; 03631/7849 (факс)

Горещ телефон

03631/6527