Съветници

Съветници

1. Айше Рамис Местан ПП ДПС - І мандат съветник

Akif Akif

ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ

ПК по Образование, култура, туризъм, спорт и младежки дейности, вероизповедания,  наименование на обекти с местно значение

ЧЛЕН НА КОМИСИЯ

ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето

Телефон за контакти: 089 851 5167

 

2. Акиф Мехмед Акиф ПП ДПС – ІV мандат

Akif Akif

ЧЛЕН НА КОМИСИЯ

ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост;

ПК по Бюджет, финанси и  икономика

Телефон за контакти: 088 846 7763

 

 

 

3. Ахмед Шуаиб Ахмед ПП ДПС – І мандат съветник

Belgin Sadik

ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ

ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението 

ЧЛЕН НА КОМИСИЯ

ПК по Транспорт, промишленост, енергетика, търговия, приватизация и следприватизационен контрол

Телефон за контакти: 087 645 4491

 

4. Белгин Сабахтин Садък ПП ДПС- І мандат съветник

Belgin Sadik

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ

ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето

ЧЛЕН НА КОМИСИЯ

Председателски съвет;

ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението 

Телефон за контакти: 088 820 8677

 

5. Беркант Мехмед Мехмед ПП ДПС - І мандат съветник

berkant mehmed

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ

ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост

ЧЛЕН НА КОМИСИЯ

Председателски съвет;

ПК по Образование, култура, туризъм, спорт и младежки дейности, вероизповедания,  наименование на обекти с местно значение 

Телефон за контакти: 088 888 5121

 

6. Бюрхан Халим Ибрахим ПП ГЕРБ - І мандат съветник

 byurhan ibrahim

ЧЛЕН НА КОМИСИЯ

ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето

Телефон за контакти: 088 982 1401

 

7. Димитър Тодоров Кадиев ПП ГЕРБ - ІІ мандат съветник

Dimitar Kadiev

ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ

ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост

ЧЛЕН НА КОМИСИЯ

ПК по Транспорт, промишленост, енергетика, търговия, приватизация и следприватизационен контрол

Телефон за контакти: 088 780 5071

 

8. Ергин Реджеб Реджеб ПП ДПС - ІІ мандат съветник

Ergin Redjeb

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ

ПК по Селско стопанство, гори, води и екология

ЧЛЕН НА КОМИСИЯ

Председателски съвет;

ПК по Образование, култура, туризъм, спорт и младежки дейности, вероизповедания,  наименование на обекти с местно значение

Телефон за контакти: 088 723 4469

9. Ердоан Мустафа Хасан ПП ДПС - І мандат съветник

Belgin Sadik

ЧЛЕН НА КОМИСИЯ

ПК по Образование, култура, туризъм, спорт и младежки дейности, вероизповедания,  наименование на обекти с местно значение;

ПК по Транспорт, промишленост, енергетика, търговия, приватизация и следприватизационен контрол

Телефон за контакти: 089 915 5782

 

 

10. Иляз Алиосман Ибрахим ПП ДПС - І мандат съветник

ilian aliosman

ЧЛЕН НА КОМИСИЯ

ПК по Образование, култура, туризъм, спорт и младежки дейности, вероизповедания,  наименование на обекти с местно значение

ПК по Селско стопанство, гори, води и екология

Телефон за контакти: 088 939 5862

 

11. Левент Ахмед Хасан ПП ДОСТ - І мандат съветник

levent ahmed

ЧЛЕН НА КОМИСИЯ

ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението;

ПК по Образование, култура, туризъм, спорт и младежки дейности, вероизповедания,  наименование на обекти с местно значение

Телефон за контакти: 088 707 0540

12. Минчо Росенов Гигьов ПП ГЕРБ - ІІІ мандат съветник

mincho gigyov

ЧЛЕН НА КОМИСИЯ

ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението

Телефон за контакти: 088 943 9124

13. Неджиб Гюлюстан Халил ПП ДПС - І мандат съветник

Belgin Sadik

ЧЛЕН НА КОМИСИЯ

ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето

ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението

Телефон за контакти: 089 878 4280

14. Нериман Сабри Салиф ПП ДПС - ІІ мандат съветник

Neriman Salif

ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ

ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето

ЧЛЕН НА КОМИСИЯ

ПК по Бюджет, финанси и  икономика; 

ПК по Противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Телефон за контакти: 088 545 1657

15. Нихат Салиф Мехмедали ПП ГЕРБ - ІІ мандат съветник

Nihat Mehmedali

ЧЛЕН НА КОМИСИЯ

ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост;

ПК за Противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Телефон за контакти: 088 645 6382

16. Нурай Хълми Юсуф ПП ДПС - І мандат съветник

nuray

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ

ПК по Образование, култура, туризъм, спорт и младежки дейности, вероизповедания,  наименование на обекти с местно значение

ЧЛЕН НА КОМИСИЯ

Председателски съвет;

ПК по Бюджет, финанси и икономика;

Телефон за контакти: 088 989 2943

 

17. Нургюн Рамадан Мехмед ДБГ – ІV мандат съветник

nurgun mehmed

ЧЛЕН НА КОМИСИЯ

ПК по Транспорт, промишленост, енергетика, търговия, приватизация и следприватизационен контрол;

ПК по Бюджет, финанси и  икономика;  

ПК за Противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Телефон за контакти: 088 800 9733

18. Рейхан Мустафа Сейдали ПП ДПС - ІІ мандат съветник

reyhan

ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ

ПК по Транспорт, промишленост, енергетика, търговия, приватизация и следприватизационен контрол

ЧЛЕН НА КОМИСИЯ

ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост

Телефон за контакти:088 894 6655 

19. Ремзи Тасим Юсеин ПП ГЕРБ - ІІ мандат съветник

Remzi Yusein

ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ

ПК по Селско стопанство, гори, води и екология

ЧЛЕН НА КОМИСИЯ

ПК за Противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Телефон за контакти: 088 808 2296

20. Сали Шабан Ибрям ПП ДОСТ – І мандат съветник

sali shaban

ЧЛЕН НА КОМИСИЯ

ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето

Телефон за контакти: 088 762 7415

 

21. Севгинар Тамер Муса ПП ДПС – І мандат съветник

sevginar musa

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ

ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението

ЧЛЕН НА КОМИСИЯ

Председателски съвет;

ПК по Транспорт, промишленост, енергетика, търговия, приватизация и следприватизационен контрол

Телефон за контакти: 088 632 3847

22. Сезгин Мехмед Исмаил ПП ДПС - ІV мандат съветник

Sezgin Ismail

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ

ПК по Транспорт, промишленост, енергетика, търговия, приватизация и следприватизационен контрол

ЧЛЕН НА КОМИСИЯ

Председателски съвет;

ПК по Бюджет, финанси и  икономика

Телефон за контакти: 088 972 8008

23. Сибел Басри Юсеин ПП ДПС – І мандат съветник

sibel basri

ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ

ПК по Бюджет, финанси и икономика

ЧЛЕН НА КОМИСИЯ

ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението;

ПК за Противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Телефон за контакти: 088 995 7375

24. Тюлай Тунай Сали ПП ДПС – І мандат съветник

tulay

ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ

ПК за Противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 

ЧЛЕН НА КОМИСИЯ

ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост;

ПК по Селско стопанство, гори, води и екология

Телефон за контакти: 089 823 3382

25. Фикрие Фикрет Сюлейман ПП ДПС – І мандат съветник

Belgin Sadik

ЧЛЕН НА КОМИСИЯ

ПК по Селско стопанство, гори, води и екология;

ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето

Телефон за контакти: 088 266 0288

26. Хасан Юскан Мустафа ПП ДПС – І мандат съветник

Belgin Sadik

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ

ПК за Противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

ЧЛЕН НА КОМИСИЯ

Председателски съвет;

ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост

Телефон за контакти: 088 899 5599

27. Шукри Вели Халит ПП ГЕРБ - ІІ мандат съветник

Shukri Halit

ЧЛЕН НА КОМИСИЯ

ПК по Селско стопанство, гори, води и екология

Телефон за контакти: 088 794 4860

 

28. Юмер Лютви Юсеин – ПП ДПС-ІІ мандата съветник

yumeryusein

І мандат председател на ОбС

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ

ПК Бюджет, финанси и икономика

ЧЛЕН НА КОМИСИЯ

Председателски съвет;

ПК по Селско стопанство, гори, води и екология

Телефон за контакти: 088 513 0956

 

  •  Публичен регистър на декларациите на общинските съветници по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

pdfРегистър12.01.2020 г.

  •  Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ на общинските съветници мандат 2019-2023

pdfДекларации12.01.2020г.

pdfДекларация24.04.2020 г.

 

Публикувано в Общински съвет

Печат