Покана

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ФУТБОЛЕН КЛУБ РОДОПИ-1935-МОМЧИЛГРАД”

 

            Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Футболен Клуб Родопи – 1935 -Момчилград” на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 14, ал. 3 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението на 12.02.2020 г. от 17.00 часа. Събранието ще се проведе в седалището и адреса на управление на сдружението в гр. Момчилград, ул. „Гюмюрджинска” № 72. Поканени за участие са всички членове на сдружението, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Отчет за дейността на Управителния съвет за периода 2016 - 2019 г.;
  2. Отчет за дейността на Контролния съвет за периода 2016 - 2019 г.;
  3. Промени в Устава;
  4. Освобождаване на настоящия и избор на нов Управителен съвет и Контролен съвет;
  5. Освобождаване на настоящия и избор на нов Председател на Управителния съвет;
  6. Разни.

            При липса на кворум, на основания чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл. 15 от Устава на сдружението, Общото събрание ще се проведе един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите.

            Поканата за Общото събрание e поставeна на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението в гр. Момчилград, ул. „Гюмюрджинска” № 72 и е обнародвана по електронен път в интернет страницата на община Момчилград на 09.01.2020 г.

             

Председател на УС на

„Футболен Клуб Родопи – 1935 -Момчилград”:

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос   

За контакти

гр. Момчилград,

ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

03631/ 6051; 03631/7841; 03631/7849

Горещ телефон

03631/6527; 03631/7019; 03631/7865