Обявление

На основание чл.124б, ал.(5)  от  Закона за устройство на територията Дирекция “УТКРЕПП” при  Общинска администрация гр. Момчилград  съобщава на заинтересуваните собственици, че Общински съвет – Момчилград  с  Решение № 30 от Протокол №3 / 19.12.2019г.

  1. Не разрешава изработване на проект за подробен устройствен план- план за застрояване (ПУП-ПЗ)  и  подробен устройствен план- парцеларен план  (ПУП-ПП) за определяне на контура на обект” Находище за добив на подземни богатства- андезитбазалти” ”Белинда”- участък „Изток” в землищата на с. Манчево и с. Плешници, общ. Момчилград.
  2. Не одобрява съответното задание за проектиране.

Съгласно чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ  Решението подлежи на оспорване пред Административен съд - Кърджали в 14-дневен срок от получаване на обявлението.

Дирекция “УТКРЕПП”

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос   

За контакти

гр. Момчилград,

ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

03631/ 6051; 03631/7841; 03631/7849

Горещ телефон

03631/6527; 03631/7019; 03631/7865