Обявление

На основание чл.124б ал.(2)  от Закона за устройство на територията Дирекция “УТКРЕПП” при  Общинска администрация гр. Момчилград  съобщава на заинтересуваните собственици  , че  със Заповед № РД 19-301/14.07.2020г. на Кмета на Община Момчилград се разрешава на Алиосман Алиосман Осман –собственик на  УПИ VІІ от кв.3 по плана на с. Седлари, мах.”Градинка”, общ. Момчилград  изработване  на проект за изменение на  плана  за  регулация и застрояване  в териториален обхват за УПИ VІІ от кв.3 по плана на с. Седлари, мах.”Градинка”, общ. Момчилград

Мотивираното предложението за изменение на плана за регулация и застрояване  предвижда  обособяване на три нови УПИ и осигуряване на достъп  до имотите.

Предложението за  ИПЗ предвижда изграждането на свободно стояща нискоетажна жилищна сграда, с макс. Нкк =10м. 

Съгласно чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ горната заповед подлежи на обжалване пред Административен съд - Кърджали в 14-дневен срок от получаване на обявлението.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос   

За контакти

гр. Момчилград,

ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

03631/7841; 03631/7849 (факс)

Горещ телефон

03631/6527