Обявление

Община Момчилград  на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица,  на основание чл.150,ал.1, чл. 135, ал.(3) във връзка с чл. 134, ал.(2), т.6 от ЗУТ, чл.14, ал.3, т.1 и ал.4 от ЗУТ и във връзка § 8, ал.2, т.2 и т.3 от ЗУТ, със заповед № РД-19-368/15.09.2020г. на Кмета на община Момчилград е разрешено изработване комплексен проект за инвестиционна инициатива в ПИ с идентификатор 02292.4.163, по КККР на с.Балабаново, общ..Момчилград, обл.Кърджали по части:

Изготвяне на  ПУП –ПРЗ за ПИ с идентификатор 02292.4.163 по КККР на с.Балабаново, общ.М-град.

Инвестиционен проект – жилищна сграда, в ПИ с идентификатор 02292.4.163, по КККР на с.Балабаново, общ.Момчилград. с възложител Сергей Кирчев Хубенов.                                        

              Заповедта се намира в стая № 23, етаж трети в сградата на община Момчилград с адрес: гр. Момчилград ул. 26-ти декември № 12.

              Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ пред Административен съд –Кърджали в 14-дневен срок от съобщението й по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

                                                                                                                         Община Момчилград

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос   

За контакти

гр. Момчилград,

ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

03631/7841; 03631/7849 (факс)

Горещ телефон

03631/6527