Обществено порицание

Написано на .

На основание чл.53 от Закона за административните нарушения и наказания и чл. 184, ал. 4, пр.1 от ЗДвП и във връзка с писмо с Рег.№371000-1845/01.06.2021 г. на Районно управление - Златоград до МКБППМН - община Момчилград е наложено административно наказание– ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ на непълнолетния С. Н. Д. от  с. Груево, общ. Момчилград за нарушение по чл. 137А, ал. 1 от ЗДвП,  съгласно Наказателно постановление №21-0371-000021/16.02.2021 г., издадено от ОДМВР Смолян, РУ– Златоград.

Дата на обявяване страницата на 15.06.2021 г.

Публикувано в Съобщения

Печат