Уведомление за инвестиционно предложение за "Кравеферма за свободно групово отглеждане върху дълбока несменяема постеля на 219 броя автохтонни породи крави и 75 броя бозаещи телета дп 6 месечна възраст в ПИ № 02292.10.19, село Балабаново, общ. Момчилград"

pdfуведомление_и_придр._документи_ПД-868.pdf20.08.2021 г.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос