Обявление

ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД

на основание чл.129 ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава на заинтересованите, че със заповед № РД 19-65/02.03.2017г. на Кмета на Община Момчилград е одобрена преписка за изменение на ПУП-ПР на УПИ ХІV и УПИ ІІ,кв.100 по плана на гр. Момчилград ,с допълване на кадастралната основа с нов поземлен имот  с пл.сн. №2025 в УПИ ІІ с площ 69 кв.м.,който се прадава към УПИ ХIV.

Съгласно чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ горната заповед подлежи на обжалване пред Административен съд в 14-дневен срок от получаване на обявлението.

           

Дирекция “УТКРЕПП”

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос   

За контакти

гр. Момчилград,

ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

03631/ 6051; 03631/7841; 03631/7849

Горещ телефон

03631/6527; 03631/7019; 03631/7865