Обявление

На основание чл. 124б, ал.(2) от закона за устройство на територията Дирекция „УТКРЕПП” при общинска администрация - Момчилград  обявява на заинтересованите собственици, че със заповед № РД-09-137/13.06.2017г. на Областен управител на Област Кърджали се разрешава изработването на комплексен проект  за инвестиционна инициатива (КПИИ) за строеж:” Пътна връзка на с. Птичар с път Е-85 (І-5) „ Пътна връзка на с. Птичар с път Е-85 (І-5) Кърджали  - Подкова на км. 364+500 (стар км 357+500)в землище на с. Птичар, община Момчилград и землище на с. Рогозари, община Джебел, област Кърджали”, включващ проект за подробен устройствен план  - парцеларен план и работен  инвестиционен проект.

КИИП следва да бъде изготвен в съответствие с нормите на ЗУТ,  и неговите поднормативни актове и утвърденото техническо задание.                                                                                                                     Съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ , заповедта не подлежи на оспорване..

                                                            ДИРЕКЦИЯ „ УТКРЕПП”

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос   

За контакти

гр. Момчилград,

ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

03631/ 6051; 03631/7841; 03631/7849

Горещ телефон

03631/6527; 03631/7019; 03631/7865