Съобщение

Община Момчилград на основание чл.128, ал.(2) от ЗУТ съобщава, че в Държавен вестник бр. 64/08.08.2017г. о обнародвано обявление за изработен проект за подобрен устройствен план- парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на В и К захранване на част от поземлените имоти в масив 501, предвидени за нискоетажно жилищно строителство по плана на новообразуваните имоти на местност „Мамулица” в землището на гр. Момчилград, община Момчилград обл. Кърджали с община Момчилград.
Проектът е изложен в сградата на общинска администрация, стая 23.
На основание чл. 128, ал.(5)от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник”, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр. Момчилград.

Дирекция”УТКРЕПП”

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос   

За контакти

гр. Момчилград,

ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

03631/ 6051; 03631/7841; 03631/7849

Горещ телефон

03631/6527; 03631/7019; 03631/7865