Съобщение

На основание чл. 129, ал.(5) от Закона за устройство на територията Дирекция „УТКРЕПП” при общинска администрация - Момчилград публикува на интернет страницата на общинска администрация – Момчилград , че в Държавен вестник брой 61 от 28.07.2017 г. е публикуван решение № 90 от 30.06.2017 г. на Общински съвет – Момчилград с което е одобрен проект ПУП – ПП за линеен обект на техническата инфраструктура към ПУП – ПЗ: „ Трасе на кабелна линия НН от ТП 25 до ПИ 48996.501.1.69 по ПНИ по § 4 ЗСПЗЗ м. Мамулица, землище на Момчилград, община Момчилград” с възложител Шабан Абдула Юсеин. Съгласно чл. 215, ал.4 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по одобрения проект до общинската администрация Момчилград.
Проекта е изложен в стая № 23 етаж 3 в сградата на общинска администрация Момчилград.

ДИРЕКЦИЯ „ УТКРЕПП”

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос   

За контакти

гр. Момчилград,

ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

03631/ 6051; 03631/7841; 03631/7849

Горещ телефон

03631/6527; 03631/7019; 03631/7865