Съобщение

Община Момчилград на основание чл.128, ал.(2) от ЗУТ съобщавана заинтересованите лица, че в Държавен вестник бр. 70/29.08.2017г. е обнародвано обявление за изработен проект за подобрен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: „Нова въздушна електропроводна линия (ВЛ) 400 kV п/ст „Марица-изток” (Република България) – п/ст „Неа Санта” (Република Гърция) на територията на Република България”, включващ парцеларен план за трасето на електропровода и площадки на ел.стълбове през землищата на с.Балабаново, с.Върхари, с.Седлари, с.Садовица, с.Загорско, с.Птичар и с.Горско Дюлево на територията на община Момчилград.

Проектът е изложен в сградата на общинска администрация, стая 23 ет.3.         На основание чл. 128, ал.(5) от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник”, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр. Момчилград.

Дирекция”УТКРЕПП”

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос   

За контакти

гр. Момчилград,

ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

03631/ 6051; 03631/7841; 03631/7849

Горещ телефон

03631/6527; 03631/7019; 03631/7865