Съобщение

Община Момчилград на основание чл. 129, ал.(5) ЗУТ съобщава, че в „Държавен вестник” брой 18/27.02.2018г. е обнародвано Решение 15 от 26.01.2018г. на Общински съвет –Момчилград с което е одобрен  проект за ПУП-ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за обект : “Допълнително водоснабдяване на с. Вряло от резервоар с Кос” с трасе преминаващо през имоти общинска собственост,ДПФ и частни земеделски земи, съгласно приложения регистър на засегнатите имоти в землище с.Врело с ЕКАТТЕ 12293, землище с. Кос с ЕКАТТЕ 38697, на територията на  общ. Момчилград,обл.Кърджали.                                                      

с възложител : ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД

Съгласно чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 30 /тридесет/ дневен срок  от обнародването в  „Държавен вестник”  горното решение подлежи на обжалване пред Административен съд -Кърджали.

Дирекция”УТКРЕПП”

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос   

За контакти

гр. Момчилград,

ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

03631/ 6051; 03631/7841; 03631/7849

Горещ телефон

03631/6527; 03631/7019; 03631/7865