Съобщение

Община Момчилград на основание чл. 128, ал.(2) от ЗУТ съобщава, че в „Държавен вестник” брой 22/13.03.2018г. е обнародвано обявление за изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за обект : “Допълнително водоснабдяване на с.Чобанка,   мах.”Зли трап”, общ. Момчилград” в землището на с.Чобанка, общ.Момчилград, обл.Кърджали   с възложител : ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД

Проектът е изложен в сградата на общинската администрация, стая 23.

На основание чл. 128, ал.(5) ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник”, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

Дирекция”УТКРЕПП”

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос   

За контакти

гр. Момчилград,

ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

03631/ 6051; 03631/7841; 03631/7849

Горещ телефон

03631/6527; 03631/7019; 03631/7865