Съобщение

Община Момчилград на основание чл. 129, ал.(5) ЗУТ съобщава, че в „Държавен вестник” брой 42/22.05.2018г. е обнародвано Решение №75 от 10.05.2018г. на Общински съвет –Момчилград с което е одобрен  проект за ПУП-ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за обект :  “Допълнително водоснабдяване на с.Чобанка, мах.”Зли трап”, общ. Момчилград” в землището на с.Чобанка, общ.Момчилград, обл.Кърджали , с възложител : ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД

Съгласно чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 30 /тридесет/ дневен срок  от обнародването в  „Държавен вестник”  горното решение подлежи на обжалване пред Административен съд -Кърджали.

Дирекция”УТКРЕПП”

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос   

За контакти

гр. Момчилград,

ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

03631/ 6051; 03631/7841; 03631/7849

Горещ телефон

03631/6527; 03631/7019; 03631/7865