Обява

Общински съвет- Момчилград, на основаниечл. 68, ал. 1 и ал. 3, т. 1, от ЗСВ и чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

Обявява процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд - Кърджали.

Съгласно чл. 67, ал. 1 от Закона за съдебната власт, съдебен заседател е дееспособен български гражданин, който е навършил 21 години, но не е навършил 65 години към момента на определянето му за съдебен заседател, ползва се с добро име и не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията му.

Кандидатите подават в срок от 11. 06. 2018 г. до 31. 07. 2018 г. в деловодството на Общински съвет – Момчилград, сградата на общината , ет. 2, стая №5 следните документи:

  1. Заявление (по образец), което се получава в сградата на общината, ет. 2, стая №5;
  2. Свидетелство за съдимост (оригинал);
  3. Медицинско свидетелство, удостоверяващо психичното и физично здраве на кандидата;
  4. Автобиография;
  5. Копие от диплома за завършено образование;
  6. Препоръка/препоръки, че кандидата за съдебен заседател се ползва с добро име в обществото и/или препоръка от председателя на съответния съд, ако кандидата е бил вече съдебен заседател;
  7. Мотивационно писмо

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос   

За контакти

гр. Момчилград,

ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

03631/ 6051; 03631/7841; 03631/7849

Горещ телефон

03631/6527; 03631/7019; 03631/7865