Повторен публичен търг с тайно наддаване за продажба на земи по §4 от ЗСПЗЗ

На основание Решения №12 от 31.01.2020 г., № 79 от 28.05.2014г., №130 от 26.09.2014г., № 131 от 28.09.2017г., №24 от 06.02.2019г. и №45 от 23.03.2020 г. на Общински съвет-гр.Момчилград, заповед №РД-19- 192   от 30.04.2020 г. на кмета на общината  и във връзка с Глава VІІ от  Наредбата за реда  за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

О Б  Я  В  Я  В  А  :

І. Повторен публичен търг с тайно наддаване за продажба на земи по §4 от ЗСПЗЗ, както следва:

1.Поземлен имот  с № 48996.501.78 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ на землище Момчилград, мест.»Мамулица», Община Момчилград с площ 1084 кв.м., актуван с Aкт за частна общинска собственост № 1867 от 28.05.2014 г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег №1382/ 28.08.2014 година( Решение №130 от 26.09.2014 г. ) , (включен в  рограмата под №2 ) с начална тръжна цена    6233 лв.

2.Поземлен имот  с № 48996.501.79 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ на землище Момчилград, мест.»Мамулица», Община Момчилград с площ 1195 кв.м., актуван с Aкт за частна общинска собственост № 2477 от 02.08.2017 г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег №1227 от 08.08.2017 година ( Решение №131 / 28.09.2017 г. ) , (включен в  рограмата под №4 ) с начална тръжна цена    6871 лв.

3.Поземлен имот  с № 48996.501.117 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ на землище Момчилград, мест.»Мамулица», Община Момчилград с площ 114 кв.м., актуван с Aкт за частна общинска собственост № 1753/13.05.2014 г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег №650 / 16.05.2014 година (Решение №79/28.05.2014 г.), (включен в  рограмата под №1 )  с начална тръжна цена  656  лв.

4.Поземлен имот  с № 48996.501.5 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ на землище Момчилград, мест.»Мамулица», Община Момчилград с площ 260 кв.м., актуван с Aкт за частна общинска собственост № 2637/17.12.2018г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег №1983/ 19.12.2018 година( Решение №24 от 08.02.2019 г.) , (включен в  рограмата под №5 ) с начална тръжна цена 1495 лева.

5.Поземлен имот  с № 48996.501.6 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ на землище Момчилград, мест.»Мамулица», Община Момчилград с площ 654 кв.м., актуван с Aкт за частна общинска собственост № 2643/18.12.2018г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег №1993/ 19.12.2018 г.( Решение №24 от 08.02.2019 г.), (включен в  рограмата под №6 )  с начална тръжна цена 3761 лева.

6.Поземлен имот  с № 48996.501.7 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ на землище Момчилград, мест.»Мамулица», Община Момчилград с площ 644 кв.м., актуван с Aкт за частна общинска собственост № 2638/18.12.2018г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег №1984/ 19.12.2018 г.( Решение №24 от 08.02.2019 г.), (включен в  рограмата под №7 )  с начална тръжна цена 3703 лева.

7.Поземлен имот  с № 48996.501.36 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ на землище Момчилград, мест.»Мамулица», Община Момчилград с площ 751 кв.м., актуван с Aкт за частна общинска собственост № 2635/17.12.2018г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег №1980/ 19.12.2018 г.( Решение №24 от 08.02.2019 г.), (включен в  рограмата под №8 )  с начална тръжна цена 4318 лева.

8.Поземлен имот  с № 48996.501.167 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ на землище Момчилград, мест.»Мамулица», Община Момчилград с площ 581 кв.м., актуван с Aкт за частна общинска собственост № 2642/18.12.2018г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег №1992/ 18.12.2018г.(Решение №24/08.02.2019 г.), (включен в  рограмата под №9 )  с начална тръжна цена 3341 лв.

9.Поземлен имот  с № 02155.501.128 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ на землище Багрянка, мест.»Багрянка», Община Момчилград с площ 550 кв.м., актуван с Aкт за частна общинска собственост № 2634/17.12.2018г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег №1979/ 19.12.2018 г.( Решение №24 от 08.02.2019 г.) 1 (включен в  рограмата под №10 ) с начална тръжна цена  3163 лева.

 

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 04.06.2020 г. от 12 часа.

ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация   всеки работен ден от 21.05.2020 г. до 03.06.2020 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

 ІV.Депозит в размер на 30% от обявената начална тръжна цена  следва да се заплати по  IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 03.06.2020 г.

 V. В случай, че на търговете не се явят кандидати повторни  ще се проведат след седем дни и така до продажбата на имотите при същите  условия.

За справки : тел.03631/7845

Кмет на общината: ( Илкнур Кязим)

 

 

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос   

За контакти

гр. Момчилград,

ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

03631/7841; 03631/7849 (факс)

Горещ телефон

03631/6527