Обява

На основание Решение №8 от  Протокол № 1/ 31.01.2017 г. на Общински съвет Момчилград , заповед №РД-19-255 от 17.07.2017 г. на кмета на общината  и във връзка с чл.13 от Наредбата  за условията и реда на придобиване, управление и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на Община Момчилград

О Б  Я  В  Я  В  А  :

І. Публичен търг с тайно наддаване  за отдаване под наем на  Поземлен имот №002128 по Картата на възстановената собственсот на землище Балабаново с начин на трайно ползване-пасище, мера с площ  373 кв.м. в местност «Гору» (включен в програмата за 2017 г. под №19) за монтиране на базова стнация за GSM оператор с начална месечна наемна цена  170 лв.. за срок от десет години.

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на  08.08.2017 г. от 12 часа.

ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация   всеки работен ден от 26.07.2017 г. до 07.08.2017 г. срещу такса от 10 лв., без ДДС платима в касата на общината.

            ІV.Депозит в размер на 10% от обявената годишна начална наемна цена  следва да се заплати по сметка IBAN BG17DEMI92403300024545, BIC: DEMI BGSF в “Търговско банка Д”-Момчилград  до 07.08.2017 г.

  1. В случай, че на търга не се явят кандидати повторни  ще се проведат след седем дни и така до отдаването на  имотите при същите  условия.

За справки : тел.03631/7845

Кмет на общината: ( инж.Сунай Хасан)

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос   

За контакти

гр. Момчилград,

ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

03631/ 6051; 03631/7841; 03631/7849

Горещ телефон

03631/6527; 03631/7019; 03631/7865