Обява

На основание  Решения  №8  протокол №1 от 31.01.2017 г., №67 от  протокол №4 от 21.04.2016г., №83 от протокол №6 от 30.06.2017 г. на Общински съвет-Момчилград, заповед  №РД-19- 257 от 17.07.2017 г.  на кмета на общината  и във връзка с чл.6,ал.1  от Наредбата за реда  и условията за провеждане на търгове и конкурси за сключване на сделки по отдаване под наем и разпореждане с общинска собственост

О  Б  Я  В  Я  В  А  М:

І. Повторен публичен търг  с тайно наддаване за продажба на  общински жилищен имот, представляващ ап.12 разположен на трети  етаж  на  жилищен блок „Чайка”, вх.А, ул.”26 декември” №14, гр.Момчилград със застроена площ 40.79 кв.м., състоящ се от две стаи, кухненски бокс, баня-тоалетна, антре и балкон, при граници:горе-покрив, долу ап.№10, запад-ап.№11 и стълбище, ведно с припадащите се 6.942% идеални части от общите части на сградата в размер на 5.60 кв.м. и 6.942% идеални части от общите части от правото на строеж в УПИ І, кв.96, актуван с АЧОС №2361 от 13.10.2015 г., вписан в Службата по вписвания Дв вх.рег.№2167от 19.10.2015 г. с начална тръжна цена 18 990 лв.

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 03.08.2017 г. от 12 часа.

ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация   всеки работен ден от 24.07.2017 г. до 02.08.2017 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

 ІV.Депозит в размер на 20% от обявената начална тръжна цена  следва да се заплати по  IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 02.08.2017 г.

  1. В случай, че на търга не се явят кандидати повторни  ще се проведат след седем дни и така до продажбата на имота при същите  условия.

За справки : тел.03631/7845

Кмет на общината: ( инж.Сунай Хасан)

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос   

За контакти

гр. Момчилград,

ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

03631/ 6051; 03631/7841; 03631/7849

Горещ телефон

03631/6527; 03631/7019; 03631/7865