Обява

На основание  Решение № 8 от протокол №1 от 31.01.2017 г. на ОбС-Момчилград за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017 година, Заповед №РД-19-343 от 29.09.2017 г. на кмета на общината и във връзка с  Наредбата за реда  и условията за провеждане на търгове и конкурси за сключване на сделки по отдаване под наем и разпореждане с общинска собственост

  О  Б  Я  В  Я  В  А:

І.Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на  общински нежилищни имоти, както следва:

1.Общински нежилищен имот от обект „Кооперативен пазар” – Момчилград, представляващ търговски обект - Купол №14 с площ 17 кв.м. (включен в програмата за 2017 г. под №10) актуван с АЧОС 801 от 22.04.2009 г. с начална тръжна наемна цена 34 лв., без начислен ДДС за срок от пет години. 

  1. Общински нежилищен имот от обект „Кооперативен пазар” – Момчилград, представляващ търговски обект – част от Купол №21 с площ 23 кв.м. (включен в програмата за 2017г. под №11) актуван с АЧОС 801 от 22.04.2009 г. с начална тръжна наемна цена 45 лв., без начислен ДДС, за срок от пет години.

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на  20.10.2017 г. от 12 часа.

ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да закупят тръжна документация всеки работен ден от 11.10.2017 г. до 19.10.2017 г. срещу такса от 30 лв., без ДДС платима в касата на общината.

   ІV. Депозит в размер на 20% от годишната начална наемна цена следва да се заплати по IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д”–Момчилград до 19.09.2017 година.

За справки : тел.03631/7845

Кмет на община Момчилград  (инж. Сунай Хасан)

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос   

За контакти

гр. Момчилград,

ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

03631/ 6051; 03631/7841; 03631/7849

Горещ телефон

03631/6527; 03631/7019; 03631/7865