УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ, ОДОБРЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ И ИЗДАДЕНИТЕ ЗАПОВЕДИ ПО ЧЛ. 154 ОТ ЗУТ ОТ ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД

РЕГИСТЪР НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ - 2021 г.

Дата

Възложител

Наименование

Местонахождение

1

18.01

С. Х. М.-Х.

„Магазин за промишлени стоки”

УПИ I-664,1767, кв. 39, гр. Момчилград

2

04.02

„Агора Тур” ЕООД, ЕИК 202652932

„Автобаза с автосервиз” с подобект: „автомивка

ПИ 48996.78.2, зем. Момчилград

3

04.02

М. М. К.

„Жилищна сграда”

ПИ 02155.1.84, зем. Багрянка

4

19.02

"Родопастрой" ООД, ЕИК 108074904

„Фризьорски салон”

УПИ XV-448, кв. 16, гр. Момчилград

5

25.02

Н. М.Х.

„Ветеринарна Амбулатория”

УПИ X, 48996.105.267.1.1, кв. 39, гр. Момчилград

6

18.03

Г. Б. Х.

„Двуфамилна жилищна сграда”

УПИ XLV, кв. 70, гр. Момчилград
ПИ 48996.101.18.1

7

29.04

„ЕСТЕ +” ЕООД, ЕИК 203694037 и „НЕСТЕ+” ООД, ЕИК 203640518

„Многофамилна жилищна сграда с търговски партер”

УПИ XXX, кв. 45, гр. Момчилград

8

15.06

РОДОПИ БАЙКАЛ” ООД

„ЖИЛИЩНА СГРАДА”

ПИ 48996.39.50, гр. Момчилград

9

24.06

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД

„Външно електрозахранване на „Жилищна сграда с гаражи, магазин за нехранителни стоки и ателие” в УПИ LIII, кв. 56 по ПУП на гр. Момчилград”

УПИ LIII, кв. 56 по ПУП на гр. Момчилград

10

24.06

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД

„Външно електрозахранване на „Жилищна сграда с търговски партер” в УПИ XXXIV, кв.56 по ПУП на гр. Момчилград”

УПИ XXXIV, кв.56 по ПУП на гр. Момчилград

11

08.07

С. Р. М.

„СТОПАНСКА СГРАДА” (Складова сграда – сеновал)

17988.40.19, зем. на село Груево


Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос