Данъчни декларации

Справка - декларация за броя на реализираните нощувки в местата за настаняване

Уважаеми Хотелиери,

Във връзка с изискването на чл. 116, ал. 2 и ал. 4 от новия Закон за туризма на интернет страницата на Министерството на икономиката и енергетиката от 01.08.2013 г. са публикувани образците на регистъра за настанените туристи и справката-декларация за броя на реализираните нощувки в местата за настаняване.

Считано от 01.09.2013 г. справката-декларация за броя на реализираните нощувки ще се подава на определен за целта имейл на Община Момчилград.

docСправка 04/09/2014

 

  1. ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМ ИМОТ

  2. ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА МПС - ЛЕК АВТОМОБИЛ

  3. ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА МПС - БЕЗ ЛЕК АВТОМОБИЛ

  4. ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АВТОМОБИЛ - ЗАКРИВАНЕ

  5. ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПАТЕНТЕН ДАНЪК

  6. ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК

  7. ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА

Публикувано в Данъци

Печат