План за защита при бедствия и аварии в Община Момчилград

Общата цел на Плана за защита при бедствия (ПЗБ) на Община Момчилград е насочена към предоставяне на възможност за ефикасно и ефективно управление на опасностите и рисковете, което изисква координиран подход. ПЗБ определя стратегическата насока в съответствие с Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия (НСНРБ), осигурявайки рамката за непрекъснато подобряване на защитата при бедствия.

 pdfГодишен план за 2023 година за изпълнение на общинската програма за намаляване на риска от бедсвия в Община Момчилград(2021-2025)

Прикачени документи:
FileDescriptionFile sizeCreated
Download this file (ОСНОВЕН ПЛАН-2022 г.pdf)ОСНОВЕН ПЛАН-2022 г.pdf 1777 kB06.10.2022г.
Download this file (Приложение 2-2 листа.pdf)Приложение 2-2 листа.pdf 542 kB06.10.2022г.
Download this file (Приложение 3-1 Лист.pdf)Приложение 3-1 Лист.pdf 298 kB06.10.2022г.
Download this file (Приложение- 18.pdf)Приложение- 18.pdf 211 kB06.10.2022г.
Download this file (Приложение № 5 - 1 лист.pdf)Приложение № 5 - 1 лист.pdf 422 kB06.10.2022г.
Download this file (Приложение № 6 - 1 лист.pdf)Приложение № 6 - 1 лист.pdf 348 kB06.10.2022г.
Download this file (Приложение № 14 - 1 лист.pdf)Приложение № 14 - 1 лист.pdf 208 kB06.10.2022г.
Download this file (Приложение № 19 - 1 лист.pdf)Приложение № 19 - 1 лист.pdf 177 kB06.10.2022г.
Download this file (Приложение №12-21л.pdf)Приложение №12-21л.pdf 405 kB06.10.2022г.
Download this file (Приложение№1-3листа.pdf)Приложение№1-3листа.pdf 393 kB06.10.2022г.
Download this file (Приложение№4-1лист.pdf)Приложение№4-1лист.pdf 369 kB06.10.2022г.
Download this file (Приложение№7-15листа.pdf)Приложение№7-15листа.pdf 567 kB06.10.2022г.
Download this file (Приложение№8-13листа.pdf)Приложение№8-13листа.pdf 536 kB06.10.2022г.
Download this file (Приложение№9-25листа.pdf)Приложение№9-25листа.pdf 863 kB06.10.2022г.
Download this file (Приложение№10-12листа.pdf)Приложение№10-12листа.pdf 1037 kB06.10.2022г.
Download this file (Приложение№11-15листа.pdf)Приложение№11-15листа.pdf 713 kB06.10.2022г.
Download this file (Приложение№13-1лист.pdf)Приложение№13-1лист.pdf 521 kB06.10.2022г.
Download this file (Приложение№15-2листа.pdf)Приложение№15-2листа.pdf 446 kB06.10.2022г.
Download this file (Приложение№16-1 лист.pdf)Приложение№16-1 лист.pdf 248 kB06.10.2022г.
Download this file (Приложение№17-1лист.pdf)Приложение№17-1лист.pdf 279 kB06.10.2022г.
Download this file (Приложение№20-1лист.pdf)Приложение№20-1лист.pdf 199 kB06.10.2022г.
Download this file (ПИСМО.pdf)ПИСМО.pdf 58 kB01.09.2021г.
Download this file (План за Защита при Бедствия и Аварии в Община Момчилград-R.pdf)План за Защита при Бедствия и Аварии в Община Момчилград-R.pdf 2661 kB01.09.2021г.
Download this file (Намаляване на Риска от Бедствия на Община Момчилград.docx)Намаляване на Риска от Бедствия на Община Момчилград.docx 260 kB01.09.2021г.

Print Email

Fraternized municipalities

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос   

Contact us

Municipality of Momchilgrad,

6800, Kardzhali

No12, 26 dekemvri str.  

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Office of the Mayor

(00359) 3631/ 6051; 7841; 7849

Hotline

(00359) 3631/6527; 7019; 7865