Обява

Покана към жителите на община Момчилград

 

            Кметът на община Момчилград – инж.Сунай Хасан  

КАНИ ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ

на  общината да дадат своите предложения и препоръки за бюджета на община Момчилград за 2019 година. За тази цел на първия етаж на общината, в Центъра за услуги и информация, на ул.”26-ти декември” № 12, е определено място (в специално поставена за целта кутия) за писмените предложения и препоръки.Същите могат да се внесат и в деловодството на общината, както и да се изпратят на следния електронен адрес: obshtina@mg.link.bg

             Срокът за подаване на предложения е до 10.01.2019г. включително.

 

 

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос