На 10 септември 2019 г. ще са готови резултатите от безплатните медицински изледвания

На 10 септември 2019 г. ( вторник) ще бъдат готови резултатите от проведените безплатни медицински изледвания в периода 26-30 август 2019 г. 
Резултатите от изследванията, извършени в малките населени места, могат да бъдат получени от кметовете на кметства след 13:00 часа, а резултатите, извършени в град Момчилград - от клиничната лабораторията в болницата след 12:00 часа.  

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос