Непроменена остава таксата за битови отпадъци в община Момчилград

 
Таксата за събиране и транспортиране на битови отпадъци в община Момчилград за 2023 година остава непроменена за граждани и фирми. Това решиха общинските съветници в Момчилград на последното си редовно заседание за тази година. Направените изчисления от общинска администрация показвали, че през новата година не се налага актуализация на местния налог и това няма да се отрази на качеството на предлаганата услуга. Данните показвали, че депонираният през 2022 година битов отпадък от община Момчилград е близо 1.9 хил. тона. За сравнение през 2021 година до регионалното са били извозени над 2.9 хил. тона.
"Тези резултати се дължат както на стриктната политика за опазване на околната среда на община Момчилград, така и на хората, които показват по-голяма ангажираност при разделното събиране на отпадъците", посочи Илкнур Кязим. Тя допълни, че събирането на отпадъци от новите подземни съдове в Момчилград се осъществява с много по-високо качество.
"Целта, която си поставяме е и през новата година е да продължим да следваме разбирането ни за разделно събиране, за да намалим депонирания отпадък и налозите за битови отпадъци да рефлектират минимално върху гражданите", подчерта Илкнур Кязим.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос