21 жилищни блока в Момчилград кандидатстват за саниране

21 предложения за финансиране за саниране на блокове в Момчилград са подадени в първия етап от програмата за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Програмата ще бъде финансирана от Плана за възстановяване и устойчивост. Предложенията са подадени чрез портала на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България. Предстои да бъде извършена оценка и класиране на подадените проекти от оценителна комисия на национално ниво. Ще има прием на проекти и по втори етап от реализирането на подмярката, но в него безвъзмездната финансова помощ ще бъде 80% от допустимите разходи и ще стартира след края на текущата процедура.
"Надявам се, че всички жилищни сгради, с които кандидатстваме, ще бъдат класирани и ще получат финансиране. Създадохме добра организация и специалния екип от общински служители и собствениците на жилища работиха в синхрон", заяви кметът на общината Илкнур Кязим.
Момчилград беше една от водещите общини по реализирани проекти по Националната програма за енергийна ефективност през 2016 година. Тогава бяха санирани общо 12 блока.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос