Проведе се информационна кампания по Проект “Шанс за социална активност на уязвими групи“

На 10-ти август 2017г. в Ресторант „България“ град Момчилград се проведе информационна кампания по Проект “Шанс за социална активност на уязвими групи“ с бенефициент Община Момчилград. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. На събитието присъстваха лица с увреждания, неактивни лица дълго време полагащи грижи за болни, както и родители на деца с увреждания, посещаващи Дневен център за деца с увреждания - Момчилград. Целта на събитието бе  лицата от посочените целеви групи да осъзнаят ползата от прекратяване на престоя им в дома, възможността за обучение и трудова реализация, както и възможността на зависими членове да бъдат изведени от социалната изолация както и преодоляване на предразсъдъците. По време на  кампанията се раздадоха информационни материали. Екипът на проекта отчита повишен интерес по отношение на предлаганите социални услуги по проекта – „Личен асистент“, „Социален асистент“ и Център за социална рехабилитация и интеграция.

21017791 10154999316833517 503268471 o

21034882 10154999317558517 243829303 o

21057473 10154999316038517 10766941 o

Проект „Шанс за социална активност на уязвими групи“

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос