Доброволците от формирование "Момчилград 2016" са вече оборудвани

Защитно облекло получиха 7-те члена на Доброволното формирование "Момчилград-2016". На импровизираната церемония присъстваха Джейлан Сюлейман и Милко Димитров от общинска администрация и началникът на местната районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" главен инспектор Ваклин Тихов.
Доброволците, които ще подпомагат жителите на община Момчилград при кризисни ситуации, вече са оборудвани със специални дрехи, каски, защитни очила и други. Личните предпазни средства са закупени от общината с пари, отпуснати целево от държавния бюджет. 7-те доброволци са преминали обучение през ноември и декември миналата година, по време на което са усвоили основни знания и умения за действие при бедствени ситуации и пожари.
"Доброволното формирование е отворено и за други желаещи да се включат в него", заяви Джейлан Сюлейман. Той уточни, че решението на общинския съвет, с което е създадено формированието, е то да включва 15 души.
"Ще разчитаме на помощта на доброволците. Те притежават основни познания и умения и могат да бъдат полезни на населението при кризисни ситуации", заяви главен инспектор Ваклин Тихов.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос