Монтират пожароизвестителни датчици в домовете на възрастни хора

Датчици за пожароизвестяване се монтират и в домовете на самотно живeeщи възрастни в община Момчилград. Инициативата е на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“, съвместно с община Момчилград и дирекция „Социално подпомагане“. Датчиците са осигурени от общинска администрация в Момчилград. Те се монтират в помещенията в които се намират отоплителните уреди. Датчиците реагират на дим с издаване на звуков сигнал, който може да бъде чут както от живеещите в жилището, така и от съседи.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос