Община Момчилград кани бизнеса на среща за еврофондовете

Община Момчилград
и кметът инж. Сунай Хасан 
Ви канят да присъствате на информационна среща на тема: „Финансиране на бизнес със средства от европейските фондове“
Срещата ще се проведе на 15.08.2018 г. (сряда) от 18:30 ч.,  в комплекс  Конак, гр. Момчилград.
Експертище представят :
Възможности за финансиране на собствен бизнес по мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ на Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020, която е насочена към Земеделски производители или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.
Ще бъдат разяснени и условията за кандидатстване по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, която е насочена към предприемачите с малки и средни предприятия. 
Представяне на  възможности за кандидатстване пред МИГ „ Общини Момчилград – Крумовград“ .

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос