ДГ "Здравец" - гр. Момчилград

image

ХИМН НА  ДГ „ЗДРАВЕЦ”

Текст: Д-р Невин Садъкова - 20.10.2004г.

Музика: Ани Башева- старши учител по музика

Когато прага прекрача

на моята детска градина

Обзема ме радост голяма

С приятели верни ще бъда.

„Здравец” тя се нарича

и  в нея щастливи сме всички

с любими учители учим

играем, танцуваме пеем.

image

imageНа 08.11.1970 година по случай рождената дата на Митко Палаузов в Момчилград се открива Комбинат детска градина и ясли, наречен ОДЗ.

На  03.09.1977 година се открива нова детска градина с четири групи в двора на ОДЗ. Първи директор е Иванка Иванова. До 1994 година детската градина се води  „Митко Палаузов”, а от месец ноември същата година наред с демократичните промени  градината се преименува  „Здравец”.

  ДГ ”Здравец” се намира на ул.”Васил Левски” №4 в западната част на гр. Момчилград на около 50 метра югоисточна от градския парк. В нея се водят нормални занимания със 102 деца от 3 до 7 години, организирани в пет групи, които са разпределени по възрастов признак. Сградата е по типов проект и отговаря на необходимите санитарно-хигиенни изисквания.

За децата се грижи 21 членен персонал, от които 12 педагогически, а останалите са помощен персонал. Осигурено е медицинско обслужване от медицинска сестра.

ДГ ”Здравец” е с Мисия - „ Подкрепа и вяра в потенциалните възможности на всяко дете за създаване на благоприятна, позитивна и разнообразна среда за стимулиране на емоционалната интелигентност на детето. Мотивиране на учителите да реализират в най-висока степен уменията си. Стимулиране и убеждаване на родителите и обществеността, че детската градина е значима и необходима среда за пълноценното развитие на детето от предучилищна възраст.

И Визия: Утвърждаване на детската градина като желана територия за децата, осигуряваща качествено образование чрез използване на съвременни педагогически технологии. Център за родители, търсещи и намиращи подкрепа, сътрудничество, педагогическа информация. Средище на хора, които обичат децата и професиите си, поддържат квалификацията си на съвременно равнище, стремят се към висока професионална реализация и са удовлетворени от работата си.

clip_image006

По проект на община Момчилград е модернизирана цялата сграда на детската градина.

clip_image008clip_image010

clip_image012

Подновена е и дидактичната база, в която се провеждат педагогическите взаимодействия със съвременни педагогически технологии. clip_image014clip_image016

За търсене на оптимални решения на образователните проблеми, ДГ „Здравец“ разработва и участва в различни програми и проекти:

1. Име на проекта: „Да подадем ръка на таланта”- партньори на ОУ „Д-р Петър Берон“ Момчилград.

Период на изпълнение: учебна 2006-2007 година

Източник на финансиране: „Партньори България”;

2. Име на проекта: „Адаптация на деца в детските градини , за които българският език не е майчин”- партньори на община Момчилград Период на изпълнение: учебна 2007-2008 година

Източник на финансиране: ЦОИДУЕМ;

3. Име на проекта: „Пътят от сълзата до усмивката”

Период на изпълнение: 01.10.2010 – 31.08.2011година

Източник на финансиране: ЦОИДУЕМ;clip_image018
clip_image020

4. Име на проекта: „Равен старт за децата на община Момчилград чрез подобряване на образованието и грижите в ранна детска възраст ”- партньори на община Момчилград

Период на изпълнение: 01.10.2016 – 31.07.2018 година

Източник на финансиране: ЦОИДУЕМ;

clip_image022

clip_image024

5. През настоящата 2019 / 2020 година ДГ „Здравец“ работи по проект на МОН „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014-2020 година. По дейност 1. от проекта има сформирани групи с деца, които изучават допълнително български език. Проекта ще продължи и през следващата учебна година.

clip_image026clip_image028

Чрез включване на семейството като неразделна част от възпитателно-образователния процес, в детската градина се провеждат ЕФЕКТИВНИ МОДЕЛИ НА РАБОТА С РОДИТЕЛИ.

clip_image030clip_image032

clip_image034clip_image036

С разнообразни инициативи ежегодно се включваме в инициативата на МОН „НАЦИОНАЛНАТА СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО“.

clip_image038clip_image040

clip_image042clip_image044

clip_image046clip_image048

ПОСЕЩЕНИЕ НА ТЕАТЪР В ДЕТСКАТА ГРАДИНА ВСЕКИ МЕСЕЦ.

clip_image050clip_image052

ПРАЗНИЦИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ.

clip_image054

clip_image056

clip_image058clip_image060

Опирайки се на субект-субектното базирано взаимодействие между учители, деца, родители, общественост ДГ „Здравец“ ще търси нови пътища за преодоляване на новите предизвикателства на българското образование.

Facebook- https://www.facebook.com/profile.php?id=100008150796349

Публикувано в Детски градини

Печат