• Начало
 • Открити процедури до 30.06.2020г.

Стотици се стекоха на есенното майе край село Биволяне

Стотици вярващи от България и чужбина се стекоха на традиционния събор, който се проведе на Елмалъ Баба теке край момчилградското село Биволяне. С този събор се дава началото на поредицата есенни майета в района. Да уважат празника в религиозния комплекс бяха дошли не само местни жители, а и много гости от Западна Европа и Турция. Тук беше почетният гражданин на Момчилград и бизнесмен Фуат Гювен, заместник председателят на ДПС Ахмед Ахмедов, депутатът Ерол Мехмед, кметът на общината Сунай Хасан, колегата му от Кирково Шинаси Сюлейман, членът на ЦОП на ДПС Ердинч Хайрула, областният лидер на ДПС Изет Шабан, бившите депутати Юнал Тасим и Мустафа Ахмед, общински съветници, кметове на населени места от общината и областта.
На присъстващите на есенното майе беше раздаден пилаф. На сцената, построена за празника, през целия ден имаше изпълнители на саз, които свиреха традиционни песни. 
Търгът за продажба на месо от дарените на религиозния комплекс жертвени животни се правърна в истинска атракция. В наддаването се включиха и официалните гости, а цената на агнешка плешка достигна до 500 евро. Средствата от търга се използват за поддръжката на регилигозния комплекс.
"Традициите в община Момчилград са живи и есенните събори са едно от доказателствата за това. Стотици се завръщат от чужбина по родните места, за да присъстват на тези празници и да се срещнат с роднини, приятели и съседи. Спазването на традициите ни правят единни и по-силни", заяви кметът на Момчилград Сунай Хасан.

Изследваха безплатно 655 жители на община Момчилград

Изследваха безплатно 655 жители на община Момчилград

На 655 жители на община Момчилград бяха извършени безплатни медицински изследвания. В продължение на 5 дни медици приемаха желаещи в различни населени места. Това стана възможно благодарение на проект, спечелен от община Момчилград, по който трябваше да се осигурят изследвания на 500 души. Още преди началото на кампанията ръководството на общинска администрация реши да финансира процедурите, ако има желаещи извън определената бройка. Изследванията включваха пълна кръвна картина, хормони на щитовидната жлеза, кръвната захар, туморни маркери и други. Целта е да се създаде база данни с анализ на резултатите, за да се установи каква е местната заболеваемост и от какви болести страдат жителите на района. Данните ще бъдат отразени в карта за всеки прегледан пациент, която ще съдържа резултатите от проведените изследвания, заключение и при необходимост препоръки към личния лекар.
"Нито един желаещ да установи здравното си състояние не беше върнат от медицинските екипи. Услуга, предоставена от община Момчилград, достигна и до жителите на най-малките населени места, което показва ангажираността на екипа ни в сферата на здравеопазването. Възнамеряваме да продължим и през следващите години с подобни инициативи, които носят полза за хората. Искам да изкажа специални благодарности на ръководителя на медицинския екип д-р Дорина Манахилова от Пловдив, на лабораторията на момчилградската болница "Д-р Сергей Ростовцев" и главната сестра Белгин Садък, както и на отдела за европроекти в общината", заяви кметът на Момчилград Сунай Хасан.

Община Момчилград организира поход до връх Вихрен

Община Момчилград организира за любителите на туризма двудневен туристически поход до връх Вихрен в Пирин планина на 21 и 22 септември. Спортната проява е традиционна и е включена в спортния календар на общината. Вихрен е вторият по височина планински връх в България и трети на Балканския полуостров. Надморската му височина е 2914 m и е с 11 m по-нисък от първенеца връх Мусала в планината Рила. Походът е с маршрут  Момчилград –Банско – хижа Вихрен - връх Вихрен и обратно. Тръгване с автобус на 21.09.2019 г. /събота/ в 6,45 часа от автогара Момчилград. Нощувка и вечеря в хижа Вихрен. На следващият ден туристически преход от  хижа Вихрен до връх Вихрен по южния склон за около 3 часа и връщане обратно по северния склон за около 4 часа до автобуса. Условията за участие в похода са желаещите да се включат в него да са физически здрави и да бъдат екипирани с подходящи за сезона и планинските условия спортни дрехи и туристически обувки. За допълнителна информация и записвания за участие до 16.09.2019 г. на тел. 0885411051. Автобусният превоз се осигурява от община Момчилград, съобразно броя на записаните участници в посочения срок.

Дезинфекцират водопроводната мрежа на 3 и 4 септември

“Водоснабдяване  и  канализация” ООД – град Кърджали уведомява всички абонати, ползващи питейна вода от яз. “Боровица” – гр. Кърджали, гр. Момчилград и 43 села, че на 3 септември /вторник/   ще се извърши планова дезинфекция на водопроводната мрежа.

Водата ще бъде с високо съдържание на хлор и няма да бъде годна за пиене и готвене от 08.00 часа на 03 септември   /вторник/  до 08.00 часа на 04 септември /сряда/  2019 год.

През това време тя може да се ползва за битови нужди.

Гражданите и фирмите, ползващи питейна вода, да се запасят с необходимите им количества за този период.

222 жители на община Момчилград бяха изследвани безплатно

222 жители на община Момчилград преминаха през безплатни медицински изследвания, провеждани от квалифицирани лаборанти. Над 600 души ще бъдат изследвани в рамките на кампанията. Пътуващият медицински екип вече премина през районите на селата Груево, Равен и Нановица. На желаещите се прави пълна кръвна картина, хормони на щитовидната жлеза, кръвната захар, туморни маркери и други. Целта е да се създаде база данни с анализ на резултатите, за да се установи каква е местната заболеваемост и от какви болести страдат жителите на района. Данните ще бъдат отразени в карта за всеки прегледан пациент, която ще съдържа резултатите от проведените изследвания, заключение и при необходимост препоръки към личния лекар. Всеки изследван ще получи резултатите си.
Предстои изследвания да бъдат направени на жителите на района на село Звездел и на жителите на крайградските села на Момчилград.
По време на прегледите хората бяха обучавани какви са симптомите на най-често срещаните по-тежки заболявания и как при нужда да оказват първа помощ до пристигането на медицински специалист.
"Имаме финансиране за провеждане на изследвания на 600 души, но няма да върнем нито един желаещ. С екипа ни решихме при надхвърляне на лимита от хора, общината да поеме разходите на останалите. Изследванията са част от програмата ни за здравеоопазване и социални услуги. Целта е медицинските специалисти да достигнат до живеещите в малките населени места", заяви кметът Сунай Хасан, който присъства на изследванията, които бяха направени на жителите на района на Нановица.
IMG 239962856310c07c9eb3c20260a790c9 V

Съобщение

На основание чл. 129, ал.(5) от Закона за устройство на територията Дирекция „УТКРЕПП” при общинска администрация - Момчилград  публикува на интернет страницата на общинска администрация – Момчилград , че в Държавен вестник брой 68 от 27.08.2019 г. е публикувано решение № 105  от 31.07.2019 г. на Общински съвет – Момчилград  с което е одобрен  проект  ПУП – ПП (подробен устройствен план – парцеларен план )за В и К схема за имот № 02155.1.36, землище на с. Багрянка, общ.Момчилград, обл.К-ли.                                                                                                                    Съгласно чл. 215, ал.4 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по одобрения проект до общинската администрация Момчилград.

Проекта е изложен в стая № 23 етаж 3 в сградата на общинска администрация Момчилград.

ДИРЕКЦИЯ „ УТКРЕПП”

Стартира бетонирането на малки улици по селата в община Момчилград

Започна бетонирането на по-малките и стръмни улици в населените места на община Момчилград. Стартът беше даден в района на селата Груево и Свобода. Улици, които са с покрити с настилка от трошен камък или без настилка се бетонират, като преди това се поставя армировка. Стартиралите ремонти са залегнали в капиталовия списък и се финансира от общинския бюджет. Благоустрояване и основен ремонт на настилки по общински пътища и улици в населените места ще бъдат извършени във всички населени места на общината. 
"Ремонтите трябва да приключат преди началото на есенните дъждове. Поставили сме си за задача да разрешим натрупали се с години инфраструктурни проблеми в малките населени места. Целта е те да станат по-добро място за живеене", заяви кметът на община Момчилград Сунай Хасан.

Покана

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

СВИКВАМ:

            На 29.08.2019 г. /четвъртък/ от 10.00 часа в залата на читалище „Нов Живот”, находяща се на ул. „Момчил войвода” №2, заседание на ОбС – Момчилград при следния  проект  ДНЕВЕН РЕД:

 1. Насрочване на редовно заседание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К” ООД, гр. Кърджали за 11 септември 2019 г.
 2. Определяне броя на групите и броя на децата и учениците в групите на детските градини и обслужващите звена на територията на община Момчилград за учебната 2019/2020г.
 3. Изменение и допълнение на дейността на Домашен социален патронаж – Момчилград, във връзка с реализирането на проект ”Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Момчилград”, Договор №BG05M9OP001-2.040-0073 - С01, по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” по ОПРЧР 2014-2020 г. и вземане на решение за упълномощаване на Кмета на общината да издаде заповед за възлагане предоставянето на патронажни грижи по проекта чрез Домашен социален патронаж – Момчилград.
 4. Отменяне на свое Решение №102/31.07.2019 г. и даване на разрешение за изменение на ПУП – ПР за отпадане на част от улица (ул. „Петър Мирчев”) от о.т.930 до о.т.286 в УПИ І, кв. 16 по ПУП на гр. Момчилград, а останалата част от улицата да остане като улица - тупник между о.т.565 до о.т.930 във връзка с това, че тя е необходима за обслужване на сградата на РСМ в УПИ І-686 в кв.40.
 5. Допълване на Решение №119/01.08.2014 г. на Общински съвет – Момчилград за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на част от плана на гр. Момчилград, обхващащ квартали:38,92,61,103,59 и 94 като в правните основания за приемането му след чл.129а, ал.1 от ЗУТ се добавя при условията на ч. 16 от същия.
 6. Определяне на маломерни имоти от ОПФ по землища на територията на община Момчилград и отдаването им под наем за стопанската 2019-2020 г.
 7. Изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Момчилград.
 8. Приемане на нова Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Момчилград.
 9. Приемане на Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Момчилград.
 10. Други
 11. Питания.

 

С уважение,

Юмер Юсеин,      (П)

Председател на ОбС - Момчилград

 

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

НА ОбС – МОМЧИЛГРАД

 

26.08.2019 г. – ПОНЕДЕЛНИК

14.00 часа по т. 2, 7, 8 и т. 9 отПроекто – дневния ред

 1. ПК по Образование, спорт, култура, младежки дейности, вероизповедания,  наименование на обекти с местно значение и туризъм

15.30 часа по т. 3, 7, 8 и т. 9  от Проекто – дневния ред

 1. ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето.

16.00часа по т. 1, 4, 5, 7, 8 и т. 9  от Проекто – дневния ред

 1. ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост

 

28.08.2019 г. –СРЯДА

13.30 часа по т. 6, 7, 8 и т. 9  от Проекто – дневния ред

 1. ПК по Селско стопанство, гори, води и екология

14.30 часа пот. 7, 8 и т. 9  от Проекто – дневния ред

 1. ПК по Транспорт, промишленост, търговия, приватизация, следприватизационен контрол и енергетика

15.30часа по т. 7, 8 и т. 9  от Проекто – дневния ред

 1. ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението

16.00 часа пот. 1, 3, 6, 7, 8 и т. 9 от Проекто – дневния ред

 1. Бюджет, финанси и икономика

Забележка: Комисиите ще се проведат в залата на Община Момчилград или в стая №5 !

Стартират безплатни изследвания на над 600 души в община Момчилград

Безплатни медицински изследвания на над 600 души от различни населени места на община Момчилград ще се проведат в периода от 26 до 30 август. Това обяви кметът на общината Сунай Хасан по време на традиционната кметска срещата. Изследванията ще се извършват от квалифицирани лаборанти по проект "Политики за подобряване достъпа до здравно обслужване в отдалечените райони", с акроним "Здрава Община". Пълна кръвна картина, хормони на щитовидната жлеза, кръвната захар, туморни маркери и други ще бъдат направени на жени и на мъже на различни възрасти. Целта е да се направи база данни и анализ на резултатите, за да се установи каква е местната заболеваемост и от какви болести страдат жителите на района. Данните ще бъдат отразени в карта за всеки прегледан пациент, която ще съдържа резултатите от проведените изследвания, заключение и при необходимост препоръки към личния лекар.

Изследванията ще се извършат от 8,30 часа в читалищата на селата по предварително определен график, а първи в него са жителите на район Груево. Във вторник лаборантите ще бъдат в Равен, в сряда - в Нановица, в четвъртък в Звездел, а в петък - в болницата на Момчилград. Общината организира транспорт за жителите на по-малките населени места.
"Интересът сред хората е изключително голям и затова с екипа ни решихме да не ограничаваме желаещите да се изследват. Ако броят на хората надхвърли определения по проект, общината ще поеме разходите за останалите. Целта е медицинските специалисти да достигнат до всеки нуждаещ се, дори да живее в най-отдалеченото място", заяви кметът Сунай Хасан. Той допълни, че освен изследванията хората ще преминат обучение, по време на което ще им се даде информация как да следят здравословното си състояние, за да може при появата на първите симптоми на най-често срещаните заболявания да потърсят помощта на специалист. Освен това ще им бъде демонстрирано по какъв начин трябва да действат при кризисни ситуации до пристигането на медицински екипи.

ГРАФИК:

Дата

Пунктове

Час

26/08/2019г.

С. Груево, НЧ „Единство“

8:30

27/08/2019г.

С. Равен, НЧ „Христо Смирненски-1974“

8:30

28/08/2019г.

С. Нановица, НЧ "Никола Й. Вапцаров-1952 г."

8:30

29/08/2019г.

С. Звездел, НЧ "Алеко Константинов-1952г."

8:30

30/08/2019г.

Гр. Момчилград, МБАЛ „Д-Р СЕРГЕЙ РОСТОВЦЕВ" ЕООД

8:30

ВНИМАНИЕ! Изследването ще се провежда сутрин на гладно.

Във вторник ще се пръска срещу комари

На 20 август /вторник/ 2019 г., фирма „Бовлад” ще извърши пръскане срещу комари с препарата „Биотек” на територията на гр. Момчилград от 21:00 часа до полунощ. От фирмата съветват гражданите по това време да не излизат на открито и да затварят прозорците на домовете си.
Препаратът не представлява опасност за живота и здравето на хората и животните.
Препаратът срещу насекоми е аерозолен и ще се разнесе до половин час след пръскането.
Община Момчилград

Община Момчилчилград осигури лятна почивка за 100 деца

Община Момчилград осигури лятна почивка на 100 деца в морския град Приморско. 40 деца с увреждания, деца от социално слаби семейства и деца, лишени от родителска грижа прекараха бяха 6 дни на лагер в хотел и им беше осигурена храна 3 пъти на ден. Летният лагер беше финансиран от общината със средства от бюджета за социални услуги.
По време на престоя си за децата бяха организирани ежедневно разходки, спортни занимания и игри.
Тази година летен отдих беше осигурен и за младите спортисти на Момчилград. 60 деца – тенисисти, футболисти и борци също летуваха в Приморско, където съчетаха почивката с подготовка за предстоящи състезания.
"Летният лагер е част от целенасочената политика на екипа ни при предоставянето на услуги за деца. В Момчилград функционира Дневен център за деца с увреждания, Център за обществена подкрепа и Център за настаняване от семеен тип. Лагерът за деца беше едно приключение и преживяване, за някои от тях срещата с морето бе за първи път. Целта ни е децата да не се чувстват ограничени. Убедени сме, че с грижите, които полагаме те ще добият самочувствие и самоувереност, ще подобрят комуникацията и социализацията си", заяви кметът на община Момчилград Сунай Хасан. Той допълни, че младите лагерът за спортисти от различните клубове е награда за постигнатите през годината успехи на състезания.

Община Момчилград обновява улица в промишлената зона

Община Момчилград ще обнови напълно улица "Крайна", която е основна за промишлената зона в града. Проектът предвижда по цялата дължина от 205 метра да бъде положена нова асфалтова настилка. Постигната е договорка преди това ВиК да подмени стария етернитов водопровод, който аварира често и е причина за лошото състояние на улицата. В момента вървят съгласувателни процедури преди стартирането на ремонтите.
"Предупредили сме всички заинтересовани, които смятат да изграждат подземни комуникации да го направят преди основния ремонт на улицата", заяви кметът на община Момчилград Сунай Хасан. Той и заместникът му Алие Ибрахим извършиха оглед на улица "Крайна". Тя е изключително важна, защото свързва голяма част от основните предприятия с града. 
"Обновяването на инфраструктурата е част от политиката на община Момчилград, насочена към бизнеса и създаването на условия за инвестиции", каза още Сунай Хасан.

Честит Курбан Байрам!

Скъпи жители и гости на община Момчилград,

Поздравявам ви с големия мюсюлмански празник Курбан байрам. Нека в тези светли дни отворим сърцата си, за да стане всеки един от нас по-добър!

Бъдете живи и здрави! Нека щастието не напуска домовете ви!

Кмет на община Момчилград,

инж. Сунай Хасан

Футболен турнир за Курбан байрама се игра в Звездел

Община Момчилград организира футболен турнир по случай настъпващия мюсюлмански празник Курбан байрам. Мачовете се играха в село Звездел под патронажа на кмета на общината Сунай Хасан. В турнира се включиха четири отбора. Най-добър се оказа тимът на "Звездел-младежи". Негов подгласник стана отборът "Звездел-1". На трето място се класирапа младежите от Нановица. Четвърти остана отборът "Звездел-3". Сред публиката бяха кметът на община Момчилград Сунай Хасан, лидерът на младежката организация на ДПС Ерсин Юмер, Джейлан Сюлейман, началник на общинския отдел "ГРАО" и кметът на Звездел Мехмед Салиф.
В края на турнира Сунай Хасан демонстрира уменията си да играе футбол и успя да вкара дузпа на вратаря на "Звездел-младежи".
IMG 20190810 WA0002
IMG 20190810 WA0001

Над 1 милион лева инвестира община Момчилград в образователна инфраструктура

Инвестиция за над 1 милион лева ще бъде направена в най-голямото училище на община Момчилград - СУ "Никола Й. Вапцаров". Това стана след като кметът на общината Сунай Хасан подписа договор за реализиране на поредния проект по линия на Програмата за развитие на селските райони. Той е на стойност 912 218 лева без ДДС или 1 094661 лева с ДДС. Със средствата ще бъдат извършени реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура. 

Сградата на училището ще бъде напълно обновена след вътрешни ремонти на училищните стаи, коридори, стълбища, санитарни възли, столова, котелно помещение. Ще бъдат подменени вратите и настилките. Обновена ще бъде и спортната площадка. По проект е предвидена подмяна на настилки и огради, както и доставка на нови съоръжения за волейбол, футбол и баскетбол. Ще бъде извършен цялостен ремонт и на физкултурен салон, включващ подмяна на настилки, осветление, отопление, както и ремонт на съблекалните и санитарните възли.
Четвърт милион лева от средствата по одобрения проект ще бъдат използвани за закупуването на обзавеждане и оборудване. Ученици и учители използват напълно нови маси, столове, закачалки, бюра, помощни маси и други мебели. Предвидено е закупуване на оборудване на кабинет по химия, както и различни спортни уреди. По проект ще бъде доставена техника като компютри, климатици, озвучителна система и други.
Със средствата по проекта е предвидено да се направи пълно преобразяване на дворното пространство на училището. Ще бъдат изградени алеи, беседки, ще бъдат поставени кошчета, пейки и други.
"Инвестицията в СУ "Н. Н. Вапцаров" е най-голямата, която е правена в образователната инфраструктура от години. Екипът ни винаги е отделял специално внимание на образованието. След реализирането на проекта училището в Момчилград ще добие европейски вид. Правим го за децата, а те наистина го заслужават", заяви Сунай Хасан. Той допълни, че това е втория голям проект, спечелен от общината за този програмен период по Програмата за развитие на селските райони. Другият е за ремонт на уличната и тротоарна мрежа в Момчилград. По него ще се извърши цялостно преасфалтиране в квартал 11, както и основен ремонт на тротоарите и бордюрите. Подмяна на тротоарите и бордюрите ще бъде направена и на ул. "Гюмюрджинска".

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос