Реконструкция на улици и принадлежностите към тях, чрез поставяне на камери за видеонаблюдение на гр. Момчилград

ПОКАНА

За участие в пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП

           Във връзка с инвестиционния интерес на община Момчилград за кандидатстване за финансиране с проект: „Реконструкция на улици и принадлежностите към тях, чрез поставяне на камери за видеонаблюдение на гр. Момчилград” по Процедура процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.166 – МИГ Момчилград - Крумовград – мярка 7.2. “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от стратегията за ВОМР на МИГ „Момчилград - Крумовград“

Срокът за получаване на офертите е до 17.00 часа на 09.05.2019 г.

Прикачени документи:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Приложения 1_6.docx)Приложения 1_6.docx 88 КБ25.04.2019г.
Свали този файл (Pokana_Videonabludenie.pdf)Pokana_Videonabludenie.pdf 196 КБ25.04.2019г.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос