Основен ремонт на пътна мрежа на община Момчилград за 2017 г.

Процедура

 

 „Събиране на оферти с обява” по  реда на глава 26 от ЗОП  

 Статус:

Отворена

Възложител:

 

Община Момчилград

Преписка № :

 
РД – 19 - 302 /23.08.2017 г.

АОП с уник. №:

 

9067593

Описание:

 
Основен ремонт на пътна мрежа на община Момчилград за 2017 г.

Краен срок за подаване на оферти:

 
до 17:00 часа на 07.09.2017 г. 

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос