• Начало
  • Публични покани до 30.06.2020г.

Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза "Работен проект " и упражняване на авторски надзор по време на строителство във връзка с изпълнение строително - монтажни работи на проект с работно заглавие: - „Обновяване на паркове и площади в населени ме

Процедура

 

 по реда на глава 26,чл.191,ал.1,т.1,от ЗОП, чрез покана до определено лице

 Статус:

Отворена

Възложител:

 

Община Момчилград

Преписка №:

 

№ РД-19-211 от 17.05.2018 год.

Описание:

 

Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза "Работен проект " и упражняване на авторски надзор по време на строителство във връзка с изпълнение строително - монтажни работи  на проект с работно  заглавие:  - „Обновяване на паркове и площади в  населени места на територията на община Момчилград

Краен срок за подаване на оферти:

 

до 17:00 часа на 23.05.2018 г.  

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос