Размери на местни данъци и такси

  1. Данък върху наследствата
  2. Данък върху недвижими имоти
  3. Данък върху превозни средства
  4. Данък при възмездно придобиване на имущества
  5. Патентни дейности и годишни размери на данъка
  6. Туристически данък

Публикувано в Данъци

Печат